Onleesbaar HANDSCHRIFT?

0
2800
Kinderfysiotherapie M en M - Fotografie iStockphoto

Wetenschappelijk onderzoek typen vs schrijven

Tegenwoordig zijn computers, iPads, tablets en smartphones niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Is het dan nog wel nodig dat de kinderen leren schrijven vragen veel ouders zich af? Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat typen en schrijven elkaar niet kan vervangen. Als je weinig schrijft wordt je handschrift slechter en kun je ook minder snel schrijven. Dat klinkt wel logisch, maar ook andere fijn motorische activiteiten dan schrijven kunnen hierdoor verslechteren. Onderzoeken laten zien dat door letters te schrijven, je meer hersenactiviteit hebt en de letters beter herkent tijdens het lezen.

Meet schrijfrijpheid met de WRITIC

“Het schrijfonderwijs in Nederland gaat van start in groep 3, maar veel kinderen hebben problemen bij het leren van deze vaardigheid. Verder weten we dat het goed mee kunnen komen in groep 3, een voorspellende factor is voor het verdere schoolsucces. Daarnaast blijft het leren schrijven belangrijk – ook in onze tijd van computers, tablets en smartphones. Uit onderzoek komt naar voren dat de motorische handeling van het schrijven belangrijk is voor de ontwikkeling van de cognitie en het leren lezen van kinderen. De kinderfysiotherapeut krijgt met regelmaat vragen over schrijfproblemen bij kinderen. Wanneer je handwriting readiness meet, kom je er vroegtijdig achter dat een kind moeite heeft met het leren schrijven. Dan kun je het kind passende oefeningen geven zoals extra aandacht voor het kleuren van kleine vlakken, een activiteit waarbij je de pengreep met duim- en vingerbewegingen oefent. Bij kinderfysiotherapie M en M kunnen alle therapeuten de WRITIC afnemen; een test om te kijken of een oudste kleuter startklaar is om te leren schrijven.

Als leesbaar schrijven gewoon niet lukt…

Uit internationaal onderzoek is bekend dat 12-27% van de kinderen worden geklasseerd met een schrijfstoornis of dysgrafie. Ruim 30% van de kinderen in het basisonderwijs in het basisonderwijs in Nederland heeft problemen met het (leren)schrijven. Deze problemen betreffen onleesbaar schrift, tempoproblemen en/ of pijn en vermoeidheid bij schrijven.

Schrijfmotorische training helpt!

Bij Kinderfysiotherapie M en M wordt er door middel van een gesprek, een observatie en een onderzoek gekeken naar de oorzaak van het schrijfprobleem. Indien behandeling nodig is, bestaat deze uit oefeningen en adviezen om de fijne motoriek te verbeteren, de schrijfvoorwaarden te optimaliseren waarna de vorming en verbinding van letters en het tempo verbeterd wordt. Voor een onderzoek heeft u geen verwijzing nodig van de arts. U kunt rechtstreeks contact opnemen.

In Nieuwerkerk a/d IJssel hebben wij twee behandellocaties en werken wij nauw samen met de diverse scholen. Met de nieuwe behandellocatie in ruimte van Kinderopvang Toverkunst (BijDeHand) zijn de kinderfysiotherapeuten van Kinderfysiotherapie M en M nu nog dichterbij alle kinderen, ouders en leerkrachten in Nesselande. Vragen of zorgen over uw kind? Bel gerust en wij denken met u mee.