Hoe Zeus verscheen in het oude Griekenland

0
567
Whoiszeus.nl

De beroemde en machtige god Zeus whoiszeus.nl is een symbool geworden voor mensen van alle tijden. Er zijn veel legendes over deze grote godheid verzonnen. Hij werd vooral vereerd in het oude Griekenland. Op onze website vind je gedetailleerde informatie over Zeus. Hier vind je veel belangrijke en interessante feiten over de dondergod.

Zeus werd geboren uit de titanen Kronos en Rhea. Kronos was kwaadaardig en erg beschermend over zijn macht. Toen hem werd voorspeld dat een van zijn kinderen zijn macht zou afnemen, begon Kronos elk kind te verslinden dat Rhea hem baarde. Zo eindigde hij met meerdere baby’s in zijn schoot. Rhea overtuigen werkte niet, dus besloot ze het laatste kind te redden. Het bleek Zeus te zijn. Rhea gaf Cronus een steen in doeken gewikkeld. De Titaan slikte het meteen door en vermoedde niets. Rhea zelf vluchtte naar het eiland Kreta, waar ze zich vestigde. Hier werd de toekomstige donder geboren. Sinds zijn kindertijd had Zeus speciale krachten. Zijn opvoeding werd gedaan door de geit Maya. Zij verzorgde hem ook met haar melk. Toen Zeus begon te huilen, sloegen de wachters van Kreta op hun schilden om te voorkomen dat Kronos het huilen zou horen.

Hoe Zeus aan de macht kwam

Toen Zeus opgroeide, besloot hij zijn broers en zussen te bevrijden die door Cronus waren opgeslokt. Om dit te doen bereidde hij, met de hulp van zijn vrouw Metida, een drankje waaruit de titaan alle kinderen uitbraakte die hij had opgeslokt. De broers waren Zeus dankbaar. Hierna ontstond er een grote oorlog tussen de goden en de titanen. Deze vond plaats voordat de mensheid bestond. De oorlog duurde 10 jaar. In de strijd tegen Kronos en de titanen werden de goden geholpen door honderdarmige reuzen en Cyclopen met één oog. Als resultaat van de lange en grote strijd zegevierden de goden. Zeus vestigde zich op de berg Olympus. Zeus heerste over de hemel. Zeus’ broer Alledag werd heerser over de zee en Hades regeerde over de onderwereld. Zeus besliste over het lot van de mensen. Hij heerste over alles wat leefde op aarde. Zelfs alle andere goden gehoorzaamden hem. Het was altijd zomer in het godenrijk. Ze woonden in een prachtig paleis. In dat paleis waakte Zeus over alle mensen en goden. Afhankelijk van wat ze deden, beloonde of strafte hij hen.

Zeus de grote en machtige God

Volgens de mythen van het oude Griekenland was Zeus de belangrijkste God. De oude mensen geloofden dat hij de wereld rechtvaardig had gemaakt en er orde in had gebracht. Dankzij hem veranderde de kijk van de mensen op het leven. Zeus was een groot krijger en een heldhaftige minnaar. Zeus verbeterde de wereld, hij bracht wet, orde en moraal in de wereld. Hij is de beschermer van alle mensen, komt op voor de onrechtvaardigen. De hele wereld gehoorzaamt hem. Hij is de vader van vele helden die zijn goddelijke doelen belichamen. Hij kan de toekomst voorzien. De Grieken geloofden dat Zeus de stamvader van al het leven was. Alles in de natuur was aan hem onderworpen.

In het oude Griekenland geloofde men dat Zeus een machtige god was die alle daden van de mensen in de gaten hield. Wie slechte dingen deed, strafte hij. Degenen die goed deden, moedigde hij aan. Zeus heeft verschillende titels. Elke titel geeft een ander gebied van Zeus’ invloed aan.

Zeus had een macht die geen enkele andere god had. Ter ere van de dondergod werden de Olympische Spelen georganiseerd. Deze spelen waren een symbool van eenheid en onderlinge overeenstemming tussen de Griekse steden. Alle goden die op de Olympus verbleven, stonden altijd onder controle van de hoofdgod.

Zeus was in de ogen van de Grieken formidabel. Zijn woede trof vaak zowel mensen als goden. Hij liet Prometheus bijvoorbeeld aan een rots vastketenen omdat hij de schuldige mensen vuur had gegeven. De cultus van Zeus was wijdverspreid in het oude Griekenland. Hij was een grote beschermer en hoeder van families en eerde ook gastvrijheid. De Grieken geloofden dat wie de traditie van gastvrijheid negeerde zwaar gestraft zou worden.

Veel schrijvers uit de oudheid beschrijven in hun geschriften dat er tijdens een feest altijd één beker werd opgedragen aan de grote donderaar. Op dit moment bestaat in veel landen nog steeds een soortgelijke traditie.

De god Zeus is in alle opzichten een unieke en ongewone persoonlijkheid. De oude Grieken zagen hem als een ideale heerser. Hij was een strenge en strenge god, maar tegelijkertijd was hij eerlijk en rechtvaardig. Zeus stond bekend om zijn wijsheid. Maar hij had ook zwakheden. Dit maakte hem helderder en specialer.