Kunt u zelf een uitvaartondernemer kiezen?

0
1410
In Memoriam Uitvaarten - Fotografie Brian Elings

“Mijn vader heeft een uitvaartverzekering bij een grote uitvaartonderneming. Wij kunnen daardoor helaas niet zelf een uitvaartondernemer voor zijn uitvaart kiezen.” Uitvaartondernemer Monique Houtzager hoort die verzuchting wel vaker. Maar dat berust op een misverstand, vertelt zij. Hoe zit dat precies?

Keuzevrijheid bij een kapitaalverzekering

Monique: “Bij een kapitaalverzekering, dus bij een verzekerd bedrag, kunnen nabestaanden de uitvaartondernemer kiezen die zij wensen. Dus ongeacht waar de overledene verzekerd is. Na de uitvaart betaalt de uitvaartverzekeraar het verzekerde bedrag voor de uitvaartkosten te allen tijde uit.”

Wat te doen bij een naturapolis?

Een naturapolis betreft een naturapakket; dat is een verzekerd pakket van vaste uitvaartdiensten. Monique: “Bij een naturapolis is men in principe gebonden aan de betreffende verzekeraar. Wel is het – ook ná een overlijden – mogelijk om het naturapakket om te zetten naar een kapitaalverzekering. Als u meerdere wensen heeft die afwijken van het naturapakket, kan de kapitaalverzekering gunstiger zijn. Bijkomend voordeel is dat u dan ook zelf uw uitvaart-ondernemer kunt kiezen.”

Monique Houtzager helpt u graag bij het vastleggen van uw persoonlijke uitvaartwensen. Zij berekent voor u of uw uitvaartverzekering toereikend is of dat er een restbedrag moet worden betaald. Ook regelt zij desgewenst na de uitvaart alles met de verzekeraar.

In Memoriam Uitvaarten
T. 06-23309339
E. monique@imuitvaarten.nl
www.inmemoriamuitvaarten.nl

Fotografie: Brian Elings