Kijkje achter de schermen bij slim groen warmtenet

0
1867
Warmtebedrijf Amersfoort

Dit jaar wordt voor het eerst de Open Energiedag georganiseerd: op 11 september kunnen geïnteresseerden op bezoek bij een windturbine, zonnepark, warmte-installatie of bij andere duurzame energieprojecten door heel Nederland. Ook Warmtebedrijf Amersfoort opent die zaterdag op de Oliemolenhof 16 tussen 11.00 en 16.00 uur de deuren voor het publiek en laat zien hoe het slimme groene warmtenet van de toekomst eruit komt te zien.

Nederland gaat de komende jaren steeds meer energie opwekken uit zogenaamde hernieuwbare bronnen als zon, wind of water. Zelfs snoeihout, industriewarmte en rioolzuivering leveren warmte op. De gemeente, Warmtebedrijf Amersfoort én de woningcorporaties werken momenteel hard aan een slim en groen warmtenet in Schothorst-Zuid. Het is ‘slim’ omdat het alle duurzame bronnen aansluit op het net en groen ‘omdat’ het de nadelige effecten van fossiele brandstoffen op het klimaat wegneemt.

Maar hoe werkt dat? Wat betekent dit straks in en rond mijn huis? Kan ik me op dit net aansluiten? En, hoe komt het tracé te lopen? Het zijn logische vragen die op luchtige wijze worden beantwoord. Daarnaast is er een mogelijkheid een kijkje te nemen in de warmtecentrale in De Nieuwe Stad. Een mobiele barista tovert hier op duurzame wijze koffie uit zijn Piaggio.

Het warmtenet is nodig om de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te halen. Het grootste deel van de energietransitie – die van fossiele brandstof naar hernieuwbare bronnen – is een warmtevraag. Met elkaar hebben we besloten om deze generatie van het aardgas af gaan. Ver van ons bed is dit allang niet meer. De steeds vaker optredende weersextremen, zoals bosbranden, de hevige regenval en de hoge temperaturen geven aan dat we de aarde te veel belasten. Tijdens de Open Energiedag kan iedereen zelf komen kijken en ervaren hoe duurzame energievoorziening werkt. Op tientallen locaties door heel Nederland zetten producenten de deuren open. WBA dus ook. Spontaan langskomen kan. Of meld je even aan via warmtebedrijfamersfoort.nl