Nieuwe woonbuurt met mix van wonen en werken: Podium in Vathorst

0
2799
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst - Artist impressions Axes Virtual Creations

Podium, in het oosten van Vathorst, nabij het station, transformeert van een kantorenlocatie naar een gebied waar gewoond en gewerkt wordt. De ambitie is om 440 woningen te realiseren voor naar verwachting ruim 1.000 nieuwe bewoners. De redactie sprak met Marcel van der Meijs, stedenbouwkundige bij het Rotterdamse Palmbout Urban Landscapes. Hij is de ontwerper van het Stedenbouwkundig Plan (SP) en vertelde over de unieke kwaliteiten die deze nieuwe woonbuurt zal onderscheiden.

Recent stemde de gemeenteraad van Amersfoort in met het SP voor Podium; de nu nog kantorenlocatie van Vathorst. Daarbij werd benadrukt dat het aantal sociale huurwoningen 35% van het totaal moet zijn en het aantal woningen in de categorie middenhuur 20%. Zo draagt Podium ook bij aan de doelstellingen van de gemeente Amersfoort. De verwachting is dat het Bestemmingsplan Podium eind 2020 onherroepelijk is. Ondertussen werkt ontwikkelaar Heijmans aan de meer gedetailleerde uitwerking van de woningen en appartementengebouwen.

Wanneer ben je betrokken geraakt bij Podium?

“Heijmans en de gemeente Amersfoort deden in 2017 een uitvraag voor Podium. De vraag was letterlijk; ‘hoe kunnen we een waardevolle woonomgeving creëren op deze locatie?’ Ons bureau heeft na een selectie de opdracht gekregen. Onderscheidend in ons plan is de zogenaamde Common Green, een groene wig in het hart van de wijk, die er echt een thuis van maakt voor de bewoners. Dat was de vondst, waardoor ons voorstel direct opviel.”

Wat is er bijzonder aan het plan?

“Centraal stond de vraag: hoe sluit je met de beoogde nieuwe woonomgeving aan op de schaal van de bestaande kantoren en de de omliggende woonwijken? Dat is op zich al bijzonder, omdat de locatie van functie verandert. Om tot antwoorden te kunnen komen hebben we natuurlijk ook geluisterd naar bewoners en we hebben veel van hen geleerd. Podium ligt vlak naast het station, naast het winkelcentrum, naast het dorp Hooglanderveen en het sluit aan op de bebouwing van De Laak. Het nieuwe buurt krijgt een mix van grondgebonden woningen en appartementen. Er komen vier appartementengebouwen, variërend in hoogte van 9 tot maximaal 18 woonlagen. In die hoogbouw is op straatniveau ruimte voor functies zoals een koffiebar, fitness-studio of lunchtentje. De hoeveelheid woningen (440) is nodig om voldoende mensen in het gebied te krijgen, om de groene openbare ruimte voldoende te kunnen benutten en om massa te creëren, zodat mensen zich veilig voelen en voorzieningen voldoende klandizie krijgen om te floreren. Alles bij elkaar een bijzondere opgave!”

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst - Artist impressions Axes Virtual Creations

Voor wie wordt er gebouwd?

“Ik zie hier straks een mix van mensen wonen. Van starters die bijvoorbeeld zijn opgegroeid in Vathorst, tot empty-nesters die compact en comfortabel willen wonen. Maar ook voor singles en gezinnen met kinderen is Podium een mooie woonlocatie. Wat de mensen delen is dat zij stedelijk willen wonen, zonder de hectische drukte van een echt stadscentrum en met groen, voorzieningen en gezelligheid in de buurt. Iedere Podium-bewoner stapt vanuit de voordeur een groene openbare ruimte in. Een vriendelijke omgeving waarin makkelijk contact gemaakt kan worden met buren en waarin kinderen veilig samen buiten kunnen spelen. Volgens mij zit dat allemaal in dit plan.”

Hoe past CCNL in het plan?

“De woningen blijven op minimaal 50 meter afstand van het gebouw van Collectie Centrum Nederland (CCNL) dat een hoogte heeft van 25 meter. In het landschapsplan van CCNL, is een wadi is opgenomen. Deze landschapszone wordt uitgebreid en er worden de nodige bomen geplant, zodat het een doorlopende groene zone wordt. De torens met appartementen zijn geen zelfstandige gebouwen, maar onderdeel van het bouwblok door een trapsgewijze overgang naar de eengezinswoningen. De hoogte ervan sluit aan op die van de kantoorgebouwen van Stater en Volker Wessels. Dat maakt het tot een afgewogen geheel en een samenhangend plan. Er is verhoudingsgewijs veel groen bedacht in deze buurt en dat biedt de mogelijkheid om een duurzame leefomgeving te maken.”

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst - Artist impressions Axes Virtual Creations
De landschapszone naast CCNL.

Is het plan duurzaam?

“Podium wordt vanzelfsprekend, net als alle nieuwbouwwoningen in Vathorst, gasloos gebouwd. Daarnaast is ten aanzien van de mobiliteit en leefbaarheid van de buurt nagedacht over o.a. parkeren. Voor de bewoners worden alle parkeerplaatsen (halfverdiept) onder een dek gerealiseerd. De entrees van de parkeergarages liggen zo dicht mogelijk bij de ontsluitingsroute via Rotonde 9, zodat een minimum aan verhardingsmaterialen toegepast kan worden door het maken van smalle straten en een ontsluitingsweg. Door parkeren in de openbare ruimte te beperken (alleen bezoekers parkeren op straat), is meer ruimte voor groen. Vanwege de ligging dicht bij station Vathorst wordt nagedacht over een mobiliteitsplan met bijvoorbeeld deelauto’s.”

“Maar er is meer nodig om de ambitie van een duurzame leefomgeving vorm te geven. Zo wordt een mix van boomsoorten aangeplant en groene afscheidingen met een mix aan bloeiende hagen gerealiseerd. Hierdoor ontstaat biodiversiteit in planten en dieren (insecten, vlinders, e.d.). Hemelwater wordt zo veel mogelijk opgevangen en gebufferd op de groene daken van de parkeergarages om hittestress op de binnenterreinen te voorkomen. Ook wordt het opgevangen in de groene openbare ruimte door middel van wadi’s. Ook kan je denken aan doorlaatbare verharding in de openbare ruimte, laadvoorzieningen voor elektrisch vervoer en nestvoorzieningen in de gevels voor vogels, zoals de gierzwaluw. Al met al wordt Podium een mooie, dynamische woonwijk met een aantrekkelijke leefmilieu. Ik vind het eervol dat we daar als bureau aan hebben meegewerkt”, aldus Marcel.

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst - Artist impressions Axes Virtual Creations
Zicht op de Common Green.

De verwachting is dat de eerste eengezinswoningen aan de Boerderijenboulevard, eind dit jaar door ontwikkelaar Heijmans in verkoop worden gebracht.

Artist impressions: Axes Virtual Creations