Juridische hulp bij letselschade

0
2376
Reinboud Schoemaker Advocatenkantoor - Fotografie LemonShot fotografie, Pixabay

Wat direct opvalt is de prettige enthousiaste ontvangst op het letselschade-advocatenkantoor door Reinboud Schoemaker en Sharon Soeltan en de heldere manier van vertellen en antwoorden. Je voelt je meteen gehoord.

Wie zijn Reinboud Schoemaker en Sharon Soeltan?

Reinboud Schoemaker is van oorsprong fysiotherapeut. Die opleiding heeft hij in 1982 afgerond in Den Haag. Daarna heeft hij tot 1996 in binnen- en buitenland als fysiotherapeut gewerkt. In die 15 jaar heeft Reinboud ervaren hoe het voor mensen is om een trauma mee te maken en met fysieke problemen verder te moeten leven. Opvallend voor hem was het gemis aan goede juridische hulp na een ongeval. De juridisch strijd duurde altijd lang en het waarom daarvan was hem onduidelijk. Wie Reinboud kent weet dat hij geen genoegen neemt met een makkelijk antwoord. Om die reden is hij dan ook in 1992 in de avonduren rechten gaan studeren. Na zijn afstuderen in 1996 is hij gaan werken bij rechtsbijstandsverzekeraar SRK op de afdeling personenschade.

Met ruim 200 dossiers onder zijn hoede heeft Reinboud daar enorm veel geleerd en veel meters gemaakt in de vorm van dossierbehandeling. In 2002 is hij vervolgens advocaat geworden en heeft hij zich verder gespecialiseerd op het terrein van de personenschade. Zo heeft hij de Grotius specialisatieopleiding Personenschade afgerond waarna hij zich een volwaardig LSA-advocaat mocht noemen. Als advocaat heeft hij vele procedures gedaan. Daarbij heeft hij geleerd dat het belangrijk is om al vanaf het begin van de belangenbehartiging, een advocaat in de armen te nemen. Je moet immers al vroeg in de dossierbehandeling de juiste stappen nemen die je mogelijk (veel) later in een gerechtelijke procedure nodig zult hebben.

Sharon Soeltan is nu meer dan 8 jaar in dienst bij het kantoor, inmiddels al drie jaar als advocaat. Sharon heeft ook bewust voor het vak personenschade gekozen. Zij is betrokken bij de cliënten en vindt het dankbaar werk om iemand in zo’n kwetsbare positie bij te staan. Zij maakt zich er dan ook sterk voor dat cliënten krijgen waar ze recht op hebben.

Reinboud Schoemaker Advocatenkantoor - Fotografie LemonShot fotografie, Pixabay

Persoonlijk contact

In 2008 had Reinboud genoeg van de rechtsbijstandverzekering. Het productiewerk begon hem tegen te staan. Het ‘onderste uit de kan’ kon er niet meer uit worden gehaald. Een rechtsbijstandverzekering sluit je af voor het geval je in een juridisch probleem verwikkeld raakt. Je wilt dan natuurlijk dat jouw belangen zo goed mogelijk behartigd worden. Met ruim 200 dossiers, een hoge werkdruk, te weinig aandacht en nauwelijks persoonlijk contact met je cliënt is dat haast niet te doen. Daarbij wordt er ook niet van een behandelaar, in de meeste gevallen geen advocaat, verwacht het beste eruit te halen. Een zesjescultuur is goed genoeg. In de tijd bij de rechtsbijstandsverzekeraar was een cliënt een nummer op het dossier. Daar protesteert Reinboud tegen. Het gaat immers niet om een keukenkastje, maar om een mens met letsel.

Gedreven & laagdrempelig

In 2008 is Reinboud zijn eigen advocatenkantoor gestart, alleen gericht op het verhalen van personenschade. Dit kantoor is gevestigd in het centrum van Den Haag aan de Koninginnegracht. Het kantoor werkt laagdrempelig en is telefonisch goed bereikbaar. Zo kunnen zij doen wat nodig is voor het verhaal van de schade. Het kantoor is gedreven en doet er alles aan om cliënten op de beste wijze juridisch bij te staan, zeker wanneer cliënten zich in een zwakke positie bevinden of door de bomen het bos niet meer zien. Dit doen zij vanuit een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Onwetendheid & Rechtsbijstandverzekering

Reinboud en Sharon verbazen zich er vaak over dat mensen met een rechtsbijstandverzekering niet weten waar ze recht op hebben. Cliënten doen zichzelf daarmee te kort. De verzekeraar vertelt zijn verzekerden niet alles. De juristen bij de rechtsbijstandsverzekeraars moeten kleuren binnen de lijntjes van de polisvoorwaarden.

Kort gezegd hoeven cliënten niet te blijven bij een rechtsbijstandverzekering als:

1. de aansprakelijkheid erkend is. De redelijke kosten van rechtsbijstand (advocaatkosten) worden dan door de aansprakelijke partij vergoed.

2. de cliënt een beroep doet op de geschillenregeling. Wanneer gedurende de behandeling van het dossier onenigheid ontstaat tussen de cliënt en de rechtsbijstandsverzekering kan de cliënt op kosten van de rechtsbijstandverzekering eenmalig een advocaat inschakelen die dat probleem dan oplost. Bijvoorbeeld als er een geschil is over de behandeling van de zaak of dat de rechtsbijstandsverzekeraar stelt dat er geen redelijke kans op succes is om de schade te verhalen. In dat geval heb je recht op een externe advocaat die op kosten van de verzekering een second opinion geeft, welke moet worden opgevolgd door de rechtsbijstandsverzekeraar. Dat heet de geschillenregeling en is vastgelegd in alle polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering. Dit is ook verankerd in Nederlandse en Europese wetgeving.

3. er een gerechtelijke procedure (ook administratief of tuchtrechtelijk) wordt gestart. Cliënten hebben dan altijd de vrije advocaatkeuze. Dat wil zeggen dat de cliënt op kosten van de rechtsbijstandsverzekering zelf een advocaat mag kiezen die dan de gerechtelijke procedure mag voeren. De rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan de kosten van de advocaat. Vaak wordt in dat geval de verzekerde door de rechtsbijstandsverzekering zachtjes naar een netwerkadvocaat geduwd. Echter, die werkt op een tevoren niet al te hoog vastgesteld honorarium. Als dit geld op is, is het op…

Steeds vaker krijgen zij (telefonische) verzoeken van cliënten die niet tevreden zijn met hun rechtsbijstandsverzekeraar. Reinboud en Sharon staan die cliënten graag vrijblijvend te woord en kunnen heel snel beoordelen of zij in een van de bovengenoemde categorieën vallen. Zo ja, dan helpen zij ze altijd verder. Zo nee, dan voorzien zij deze cliënten graag van advies inzake de verdere behandeling van de zaak. Soms worden zij zelfs gebeld door mensen bij wie het dossier al een jaar geleden door de rechtsbijstandsverzekering is gesloten. Ook dan kan het zo zijn dat bovenstaande punten gelden.

Reinboud Schoemaker Advocatenkantoor
Koninginnegracht 8, Den Haag
T. 070-4043346
E. advocaat@reinboudschoemaker.nl
www.reinboudschoemaker.nl

Fotografie: LemonShot fotografie, Pixabay