Communicatie is de basis van alles

0
2606
Logopedie Nesselande - Fotografie Maybelline Koense

Stotteren en slissen zijn waarschijnlijk de eerste twee stoornissen waar je aan denkt bij logopedie. Maar ook bij autisme, een taalstoornis of afasie kan een communicatiestoornis optreden. Daarnaast kunnen diverse klachten (zoals heesheid, articulatieproblemen en broddelen) onze mogelijkheid om verstaanbaar met elkaar te communiceren beperken. De logopedisten van Logopedie Nesselande behandelen kinderen en volwassenen om verstaanbaar met elkaar te kunnen communiceren. Want communicatie is de basis van alles.

“Onze mond is het belangrijkste middel om te kunnen communiceren met anderen. Om tot spreken te komen spelen meerdere factoren een rol”, aan het woord is logopediste Annemarie Ruitenburg. “Om te beginnen moet je de gesproken tekst goed kunnen horen (en daar je aandacht op kunnen richten). Daarna moet je de inhoud begrijpen, in je gedachten een antwoord vormen en die omzetten in een volledige zin. Deze moet je vervolgens voldoende verstaanbaar uitspreken met behulp van je tong, lippen, neus, stembanden en ademstroom. Als logopediepraktijk zijn wij er onder meer voor kinderen en volwassenen die moeite hebben met communicatie, taal en spraak. Ons doel is dat deze mensen na onze ondersteuning weer zo optimaal mogelijk mee kunnen doen in de communicatie thuis, op school of op het werk. Immers, niet of moeilijk kunnen communiceren kan leiden tot sociaal isolement en een stagnatie in de ontwikkeling.”

Logopedie Nesselande - Fotografie Maybelline Koense

Wanneer is logopedie nodig?

Bij Logopedie Nesselande kunt u met uiteenlopende vragen terecht. Logopedisten behandelen onder meer problemen die met slikken te maken hebben. “Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Oorzaken zijn soms lichamelijke afwijkingen of ervaringstekorten na bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding”, legt Annemarie uit. “Als logopediste begeleid ik bij het ontwikkelen van deze mondfuncties. Dit heet preverbale logopedie.” “Bij afwijkende mondgewoonten zoals duimzuigen, open mondgedrag of verkeerde tongplaatsing begeleiden we kinderen onder meer met het aanleren van een juiste slikbeweging’, legt Margo Schouten uit. “Ook begeleiden we kinderen met zwakke taalvaardigheden en meertalige kinderen die in het leren van beide talen problemen ervaren.” Naast (jonge) kinderen bezoeken ook volwassenen de praktijk. Vooral met klachten als heesheid, hyperventilatie, dysartrie en slikklachten, al dan niet als gevolg van een neurologische aandoening. “Cliënten die bellen voor een pedicure kunnen we helaas niet helpen”, zegt Margo met een brede glimlach.

Logopedie Nesselande - Fotografie Maybelline Koense

Samenwerking in de zorg

Ouders spelen een cruciale rol bij het succes van de behandeling, benadrukken Annemarie en Margo. Daarom zijn ouders regelmatig aanwezig tijdens de therapie, om hun kind thuis zo goed mogelijk te kunnen stimuleren. Daarnaast worden andere zorgverleners of bijvoorbeeld leerkrachten bij de behandeling betrokken. “En door onze nevenlocaties op meerdere scholen in Nesselande is het contact met intern begeleiders en leerkrachten laagdrempelig. Wij gaan actief op zoek naar de beste mogelijkheden voor de beste zorg”, benadrukt Annemarie. “Daarbij krijgt elke cliënt onze volledige aandacht en inzet!” Om tot een succesvolle behandeling te komen, wordt gestart met een intake en logopedisch onderzoek. Op deze manier kunnen specifieke doelen opgesteld worden en wordt de behandeling echt afgestemd op de individuele mogelijkheden van de cliënt. En duurt de behandeling bovendien niet langer dan nodig is. Logopedie zit gewoon in het basispakket van de zorgverzekering. “We vragen in principe wel om een doorverwijzing van een arts.”

Benieuwd?

Benieuwd wat Logopedie Nesselande voor u of uw kind kan betekenen? Neem dan contact op met Annemarie of Margo.

Logopedie Nesselande
Cypruslaan 402, Rotterdam
T. 010-2229743
www.logopedienesselande.nl

Fotografie: Maybelline Koense