IN MIJN OPTIEK…

0
3044
De Hesse Optiek & Oogzorg - In mijn optiek...

Uw ogen zijn een kostbaar bezit. Toch blijkt uit diverse onderzoeken dat niet elke opticien het zo nauw neemt met uw ogen. Oogmetingen worden door de Consumentenbond in het novembernummer van de Consumentengids zelfs een ‘blinde gok’ genoemd en klachten worden gebagatelliseerd als ‘je moet eraan wennen’. Daarom besloot de redactie van Nesselande Living een bezoek te brengen aan De Hesse Optiek & Oogzorg om meer te weten te komen over waar we als consument bij de keuze voor een bril op moeten letten.

De Hesse Optiek & Oogzorg is een unieke plek in Rotterdam waar de gezondheid van uw ogen even belangrijk is als de sterkte van uw brillenglazen. Het eindresultaat: comfortabel zicht. Met dit in het achterhoofd startte De Hesse Optiek & Oogzorg, een zelfstandige optiekzaak, in oktober 2016 met een nieuw concept: een oogzorg- en multifocaaladviescentrum waar een multidisciplinair team van opticiens, multifocaalspecialisten, optometristen, keuringsartsen, oogartsen en een orthoptist als doel heeft de ooggezondheid en het kijkcomfort van de klant te bevorderen. Transparantie en helderheid staan daarbij centraal. Multifocaalspecialist Aswin Rampersad, rot in het vak met tweeëntwintig jaar ervaring op zak, verwelkomt ons in de winkel en deelt zijn visie op de optiek.

De Hesse Optiek & Oogzorg - In mijn optiek...

WAAROM IS EEN MULTIDISCIPLINAIR TEAM BELANGRIJK?

“Er ontstaat veel verwarring wanneer verschillende adviezen worden gegeven door diverse oogspecialisten over de noodzaak van een bril. Het is niet altijd duidelijk of de klachten die iemand ervaart aan de bril liggen of aan de gezondheid van de ogen. Elke oogspecialist heeft kennis over een bepaald aspect met betrekking tot de ogen. Ik ben dan ook van mening dat iedere specialist adviezen moet geven in zijn vakgebied. Zo versterken de adviezen elkaar juist, wat leidt tot het meest comfortabel zicht en een optimale verzorging van de ogen. Vergelijk een opticien bijvoorbeeld met een schoenenverkoper. Hij adviseert je een mooi paar schoenen in de juiste maat. Een opticien doet dit ook. Een opticien richt zich op de optiek: monturen, brillenglazen en het controleren van de sterkte van gezonde ogen. Een optometrist, te vergelijken met een podotherapeut, richt zich op de oogzorg: HBO-opgeleid om de ogen te onderzoeken op oogafwijkingen, een behandeling hiervoor aan te bieden of door te verwijzen naar de huisarts, opticien, orthoptist of oogarts. Een optometrist is daarbij de schakel tussen de opticien en de oogarts. Wellicht overbodig om te benoemen: de oogarts is medisch specialist op het gebied van oogheelkunde. Wij hebben bewust gekozen om bij De Hesse Optiek & Oogzorg meerdere disciplines onder één dak samen te brengen. Zo kunnen wij klanten sneller en gerichter adviseren over comfortabel zicht, waar nodig met elkaar overleggen en, in geval van oogklachten, hoeven we klanten niet direct door te sturen naar een ziekenhuis. Een soortgelijke beweging zie je de laatste jaren ook in de tandheelkunde: het samenvoegen van meerdere disciplines onder één paraplu om de klant optimaal te kunnen bedienen. Ik ben ervan overtuigd dat dit model ook de toekomst van de optiek is.”

Tip: Houd in gedachten het specialisme van diegene die u adviseert over een bril of uw ooggezondheid.

De Hesse Optiek & Oogzorg - In mijn optiek...

COMFORTABEL ZICHT… WAT HOUDT DAT EIGENLIJK IN?

“Hiervoor moeten we beginnen bij de vraag: waarvoor dient een bril? Vaak wordt gedacht dat een bril alleen bedoeld is voor scherp zicht. Een klant komt dan ook meestal pas binnenlopen wanneer hij merkt dat hij onscherp ziet of bij duidelijke oogklachten. Op dat moment zijn zogenaamde asthenope klachten zoals oogstress, hoofdpijn, nekpijn, duizeligheid, droge ogen en concentratieproblemen in veel gevallen al langer aanwezig. Sterker nog, een bril die niet correct of alleen op scherp zicht is gemeten, kan deze klachten veroorzaken of verergeren. Zonde, want een bril zou deze klachten juist moeten voorkomen of verhelpen! Een meting op scherp zicht toetst alleen de sterkte van de ogen. Wanneer u een oogmeting als snel of ongemakkelijk ervaart, is dit vaak een teken van een scherpzichtmeting. Bij een meting op comfortabel zicht ligt bij ons de focus op wat u ontspannen en prettig vindt kijken. Naast de oogsterkte wordt ook de ooggezondheid beoordeeld en rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden en behoeftes. Al deze kennis komt samen in de uiteindelijke bril, wat resulteert in een snelle gewenning. Om dit goed in kaart te brengen, duurt een afspraak bij ons voor de aankoop van een multifocale bril gemiddeld 1,5 uur. Waarom we dit zo doen? Wij geloven dat wanneer de klant en ogen rust ervaren bij het kijken, dit een positief effect heeft op het dagelijkse leven. Daarom is ons motto ‘Zie beter, voel je beter!’”

Tip: Vraag gerust aan degene die uw ogen opmeet naar zijn specialisme en diploma’s en of hij aan u wil uitleggen waar hij naar kijkt tijdens de meting.

De Hesse Optiek & Oogzorg - In mijn optiek...

MET WELKE OOGAFWIJKINGEN KUNNEN WE TE MAKEN KRIJGEN?

“Onze ogen kunnen gedurende ons leven met afwijkingen te maken krijgen, waarvan bijziendheid en verziendheid de bekendste zijn. In de meeste gevallen zijn deze twee afwijkingen relatief eenvoudig te corrigeren met behulp van een bril. Bijziendheid is echter aan een sterke opmars bezig, mede door het toenemende gebruik van tablets en smartphones binnenshuis. Hierdoor krijgen de ogen significant minder zonlicht, waardoor de groei van de oogbol wordt belemmerd en de bijziendheid zich op steeds jongere leeftijd openbaart. Het risico om op latere leeftijd slechtziend te worden en serieuze oogproblemen te ontwikkelen neemt daardoor aanzienlijk toe. Het is daarom van cruciaal belang dat wij jaarlijks onze ogen laten controleren om eventuele bijziendheid zo vroeg mogelijk te ontdekken en waar mogelijk te remmen. Dit geldt zeker omdat oogafwijkingen vaak niet bewust worden ervaren, met of zonder bril.”

Tip: Leest u graag? Reist u veel met de auto? Werkt u veel met een computer? Deel het met uw opticien! Deze informatie is belangrijk bij de keuze voor de juiste montuur en brillenglazen.

De Hesse Optiek & Oogzorg - In mijn optiek...

WANNEER IS EEN OOGMETING OF OOGONDERZOEK TE ADVISEREN?

“Wanneer u merkt dat u minder goed ziet of oogklachten ervaart, loopt u zeer waarschijnlijk onbewust al langere tijd rond met andere moeilijk te omschrijven klachten die te wijten zijn aan refractie- en/of oogafwijkingen. Ik verbaas me er dan ook over dat mensen de jaarlijkse tandartscontroles en APK-keuring vanzelfsprekend vinden, maar hun ogen pas laten controleren op het moment dat er duidelijke klachten aanwezig zijn. Mijn advies zou zijn om elk jaar, met of zonder klachten, de ogen te laten opmeten en onderzoeken door een optometrist werkzaam in een optiekwinkel. Dit is erg belangrijk want de opticien heeft onvoldoende kennis van de ooggezondheid, terwijl de optometrist werkzaam in een optiekwinkel zijn kennis van optiek en oogzorg combineert.”

Tip: Laat de ogen van kinderen onder de 12 jaar opmeten bij een orthoptist.

JE HOORT VAAK DAT MENSEN BIJ EEN MULTIFOCALE BRIL GEWENNINGSKLACHTEN HEBBEN. IS DIT NORMAAL?

“Gewenningsverschijnselen an sich zijn heel normaal, vooral wanneer u van een enkelvoudige bril naar een multifocale bril overstapt. In theorie is de gewenningsperiode vier tot zes weken. In de praktijk merken wij dat klanten al veel sneller wennen wanneer zij comfortabel zicht ervaren met de nieuwe multifocale bril. In het geval dat na de gebruikelijke gewenningsperiode klachten aanhouden, kunnen dit per definitie geen gewenningsklachten meer zijn. Een opticien zou dus op dat moment niet meer mogen zeggen dat u er maar aan moet wennen en kunt u er dan vanuit gaan dat er meer aan de hand is. Dit is een goed voorbeeld waarbij het specialisme van de opticien en de optometrist zo belangrijk is om de oorzaak van de klachten te achterhalen. De Hesse Optiek & Oogzorg is gespecialiseerd in second opinions met betrekking tot multifocale-brilklachten. Wij nemen voor elke klant uitgebreid de tijd voor de oogmeting, het oogonderzoek en een helder en transparant advies.”

Tip: Meld aanhoudende klachten bij uw eigen opticien. Bereikt dit niet het gewenste resultaat, maak dan een afspraak voor een second opinion bij een optiekwinkel met een opticien en optometrist.

De Hesse Optiek & Oogzorg - In mijn optiek...

De Hesse Optiek & Oogzorg
Winkelcentrum Hesseplaats
Pearl Buckplaats 31, Rotterdam
T. 010-2361939
www.dehesse.nl

Fotografie: Maybelline Koense