Als leesbaar schrijven niet vanzelf gaat…

0
3759

KINDERFYSIOTHERAPIE BIJ SCHRIJFPROBLEMEN

Schrijven kan gezien worden als een motorische vaardigheid, een communicatiemiddel en een expressiemiddel. 30% van de kinderen in Nederland ondervindt in meer of mindere mate problemen met het (leren) schrijven. Deze problemen betreffen onleesbaar schrijven, tempo problemen en/of pijn en vermoeidheid bij schrijven.

JONG GELEERD…OUD GEDAAN

Het schrijven op zichzelf is een motorische vaardigheid waar basisvoorwaarden voor aanwezig moeten zijn. Dit heeft alles te maken met rijping en motorisch leren. Bij iedere leeftijd horen bepaalde fijn motorische vaardigheden die een kind onder de knie moet krijgen. Om het schrijven goed te leren, moet de fijne motoriek van een kind goed ontwikkeld zijn. Een baby oefent de eerste grepen door het oppakken van kruimels, een kleuter oefent voorbereidende vaardigheden door te knutselen en tekenen. In groep 3 heeft het kind een ontspannen pengreep nodig en leert het een potlood te sturen. De letterweggetjes, verbindingen en de letterplaatsing wordt geoefend en geautomatiseerd.

SOMS GAAT DE ONTWIKKELING ANDERS

Sommige kinderen lukt dit niet goed. Ze hebben moeite met het sturen, veters strikken lukt niet, ze knoeien veel of ze verliezen het plezier in tekenen en schrijven. De leerkracht of ouder verwacht problemen met het schrijven.

ONDERZOEK EN BEHANDELING BIJ DE KINDERFYSIOTHERAPEUT

Door middel van een gesprek, een observatie en een onderzoek wordt gekeken naar de oorzaak van het probleem. De behandeling bestaat uit oefeningen en adviezen om de fijne motoriek te verbeteren, de schrijfvoorwaarden (bijv. houding of penvatting) te optimaliseren waarna de vorming en verbinding van letters verbeterd wordt.

Bij kinderfysiotherapie M en M begeleiden wij kinderen, die het plezier in schrijven en tekenen verloren hebben. Overleg met ons over de klachten van uw kind, wij staan u bij met raad en daad.

Kinderfysiotherapie M en M
Kerklaan 81A
2912CJ Nieuwerkerk a/d IJssel
T: 0180-313045

Donge 9b (Brede School Esse Zoom)
2911Cv Nieuwerkerk aan de IJssel
T: 0180-721166