Maximale zelfontplooiing

0
4019

De vestiging van het Comenius College in Nieuwerkerk staat al jaren bekend om z’n hoge slagingspercentages. Naast goed en uitdagend onderwijs spelen een optimale leerlingbegeleiding en de zorgstructuur een belangrijke rol. Docenten en leerlingen gaan in een prettige en ontspannen sfeer met elkaar om en normen en waarden staan hoog in het vaandel. Persoonlijke aandacht voor de leerlingen dat is waar het Comenius College voor staat.

Het Comenius College richt zijn blik volgens Herma Verbeij, directeur vestiging Nieuwerkerk, op de toekomst en biedt kinderen kansen om ‘hun dromen waar te maken’. “Wij verzorgen modern onderwijs dat afgestemd is op de maatschappij waar uw kind deel van uitmaakt. We doen dit door het ‘goede uit het verleden’ te combineren met vernieuwend onderwijs. Zo zijn we steeds op zoek naar lesmethodieken die onze leerlingen nog beter voorbereiden op hun toekomst. U kunt daarbij denken aan het unieke pre-HAVO traject, maar ook aan onze ambitie om het predicaat ‘excellente school’ te behalen.” Daarnaast is internationalisering een belangrijk speerpunt van de vestiging. De leerlingen worden gestimuleerd om over de landsgrenzen heen te kijken. Het is een enthousiaste vestiging waar bijvoorbeeld ook versterkt Engels (leerlingen kunnen het Anglia-certificaat halen) en M-Tech wordt aangeboden.

Maximale ontplooiing

Op de vestiging van het Comenius College in Nieuwerkerk wordt in een prettige sfeer hard gewerkt om de leerlingen tot maximale ontplooiing te laten komen. “Persoonlijke aandacht vinden we belangrijk in onze leerlingbegeleiding”, aldus Bas Visser (teamleider HAVO/VWO). “Wij willen in ons onderwijs recht doen aan de individuele mogelijkheden van elke leerling. Dat betekent het ontdekken en ontwikkelen van de talenten, maar ook het begeleiden bij eventuele belemmeringen. Wij dagen leerlingen op alle niveau’s van MAVO, HAVO tot VWO uit om het beste uit zichzelf te halen.” Daarbij wordt afstemming en samenwerking met de ouders als onmisbaar gevonden.

Pre-HAVO

Een goed voorbeeld van het uitdagende onderwijs is de pre-HAVO route die het Comenius zelf heeft ontwikkeld. “Met een MAVO+ advies bestaat de mogelijkheid om binnen vijf jaar het HAVO-diploma te halen”, legt Bas uit. “De leerling krijgt van ons de kans om zich in twee leerjaren te bewijzen. Uiteraard ondersteunen we de leerlingen in de vorm van aanvullende lesuren in de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde, maar we verwachten anderzijds ook extra inzet en ambitie van zowel de leerling als ook de ouders. Na het tweede leerjaar besluiten we of we ons richten op doorstroom naar de HAVO of de MAVO. In dat laatste geval kan de leerling examen doen met een extra vak.” Volgens Herma resulteert deze unieke onderwijskundige benadering in goede onderwijsopbrengsten en tevredenheid bij leerlingen, ouders en vervolgopleidingen.

Kwaliteit onderwijs

De visie en de inspanningen van Herma Verbeij en haar team werpen ook zijn vruchten af. Omdat de focus van het lesprogramma ligt op rekengebied en taalonderwijs zijn alle leerlingen aan het einde van hun middelbare schooltijd goed voorbereid voor een vervolgopleiding. Zo stroomt circa 15% van de MAVO-leerlingen na het diploma door naar het HAVO en was het gemiddelde cijfer op het MAVO-eindexamen wiskunde 7,7 (landelijk 7,0) met uitschieters naar 9,8. “Maar we gaan niet op onze lauweren rusten”, zegt Herma met een glimlach. “We bestuderen de eindexamenresultaten niet alleen op basis van eindcijfers en gemiddelden, maar kijken ook bij welke typen vragen onze zwaktes en sterktes liggen. Zo kunnen we jaarlijks ons onderwijsprogramma bijstellen.” Ook de intensieve samenwerking met inmiddels ruim 70 scholen wereldwijd zorgt voor veel nieuwe kennis en inzichten. “Door de internationalisering zien we niet alleen uitwisseling van kennis, (gast)docenten, maar ook leerlingen die in de bovenbouw voor korte tijd naar het buitenland gaan.”

Sfeer proeven

Volgens Anja Vries, die zich als teamleider MAVO ook bezighoudt met de werving van nieuwe leerlingen, zijn ouders altijd van harte welkom om een keertje een les achterin de klas bij te wonen. Voor toekomstige leerlingen en hun ouders organiseert het Comenius College regelmatig lesavonden en in het kader van het kennismakingsproces worden basisscholen in de regio uitgenodigd om gedurende een dagdeel proeflessen te volgen. “Inmiddels maken ruim 30 scholen gebruik van deze mogelijkheid. Extra bijzonder is dat de leerlingen in de pauze vrij door het imposante gebouw mogen bewegen.”

Laagdrempelig

Het Comenius College in Nieuwerkerk kenmerkt zich door zijn laagdrempeligheid die in alles terugkomt. Van de openheid tussen leerlingen, ouders en docenten onderling, tot aan de overzichtelijkheid van de locatie in Nieuwerkerk. “Nieuwe leerlingen vinden het gebouw met zijn grote hoge deuren in eerste instantie erg imposant, maar zodra ze binnen zijn, voelen ze zich door de frisse aankleding en de overzichtelijke indeling direct thuis”, aldus Herma Verbeij.

Comenius College Nieuwerkerk
Fresiaveld 20, Nieuwerkerk aan den IJssel
T. 0180-440 470
www.comenius.nl

Fotografie: Joke Schut