Vreemd gaan en weer thuis komen

0
3637

Je hebt het lang geheim kunnen houden, maar op een dag komt het toch uit. Je partner is er achter gekomen dat je een affaire hebt (gehad). En plots zit je in een heftige relatiecrisis.

De verleidingen

Je werkt dagelijks met een collega die je zo goed begrijpt en waarmee je zo goed kunt klagen over de afdeling waar je werkt. Op het schoolplein bij het halen en brengen van je kinderen kom je telkens die aardige man tegen.

De praktijk

Bij ongeveer de helft van de aanvragen voor relatietherapie is de aanleiding een relatie met een derde. En vrouwen gaan net zo vaak vreemd als mannen. “ Mijn affaire van 2 jaar is onlangs uitgekomen. Dit is iemand binnen onze vriendenkring. En mijn partner is woedend en houdt niet op mij te ondervragen tot diep in de nacht, waardoor we uitgeput zijn en ten einde raad. We komen er samen niet meer uit ”.

Vormen van vreemd gaan

 • Seksueel contact. Vaak om de spanning. Eenmalig of serieel met dezelfde of meerdere derden. Bezoek van chatboxen tot prostituébezoek.
 • Psychologisch vreemd gaan. Je kunt zo fijn praten met je collega en en deze begrijpt je zo goed. Zo praat je ook over de lastige zaken in je partnerrelatie.
 • Intieme relatie. Er ontstaat een liefdesrelatie die steeds hechter wordt.

De fasen van verwerking

Je hebt op je partners mobiel uitdagende chats gevonden en na een indringend verhoor komt de waarheid boven water. Je wereld stort in.

De reactiepatronen uit de praktijk

De crisisfase: De zaagtand. Je wordt overvallen door heftige en ongecontroleerde emoties die je niet meer in de hand hebt. En je kent jezelf niet meer in hoe je je nu gedraagt. Aantrekken en afstoten. Soms zijn er stellen die na jaren de sterren van de hemel vrijen, maar toch komt de geruststelling maar niet. De rechercheur die over gaat tot indringend verhoor, maar waarbij ieder antwoord een nieuwe vraag oproept. De gijzelaar. Je claimt je partner en zet hem/haar onder streng regime en wil op ieder moment weten waar de ander is. Maar je raakt hier samen juist in verstrikt.

De herstelfase: De zaagtand neemt in heftigheid af en er komt rust met kansen tot begrip en verdieping van jullie relatie. We onderzoeken hoe het zover heeft kunnen komen. Met ruimte voor oude issues en onvrede in de relatie. En benutten kansen om eens opnieuw naar elkaar te kijken.

De consolidatiefase: Soms is er nog een lastig staartje van de oude liefde. Dit kan heel diep gaan in een verlaat rouwproces om de ander. Of je blijft hangen in verdriet over het veranderd vertrouwen. Soms zie ik jullie dan ook wel eens even alleen om het voor jezelf goed te verwerken en verder te kunnen. Belangrijk is om weer een goede relatietemperatuur te maken waarin je het fijn vindt weer samen te zijn en je weer verdieping kunt maken in jullie relatie.

Hoe worden jullie geholpen?

 • Ik vang jullie samen op in de crisisfase en reguleer het gesprek tot gecontroleerde emoties waarin je weer naar elkaar kunt luisteren.
 • En ik bevrijd jullie uit de gijzeling en maak weer ruimte voor herstel van vertrouwen en wederzijds begrip.
 • Herstel van een gezond dagelijkse patroon, met voldoende slaap en rust.
 • We spreken af dat er voorlopig géén impulsieve beslissingen en ongecontroleerde acties worden ondernomen ( plots scheiden, uit de school klappen naar vrienden, familie en kinderen en in woede de derde benaderen)
 • We spreken af hoe de buitenrelatie beëindigd kan worden.
 • En hoe jullie het best kunnen omgaan met dit geheim naar de kinderen en familie en vrienden.
 • In de consolidatiefase komt er rust om meer diepgang in het bespreken van de relatiegeschiedenis, en van oude issues en stagnaties.
 • Door verbeteracties genereren we kansen tot persoonlijke en relationele groei.
 • Er is ruimte voor ieders proces en herstel van vertrouwen. En het ombuigen van achterdocht en controledwang naar hernieuwde liefde en intimiteit.
 • En er is ruimte voor ieders individuele rouwproces; over het emotioneel loslaten van de ander. En over het verlies van het oude relatiebeeld tot een nieuw realistisch vertrouwen. En in een hernieuwde keuze voor elkaar.
 • Herstel van de persoonlijke ruimte in hernieuwde verbondenheid.

Ik heb nu een geheime affaire

 • Overleg of maak een afspraak hoe om te gaan met je situatie en we maken een plan van aanpak.

“een relatiecrisis is een kans om opnieuw voor elkaar te kiezen”.