Steun en toeverlaat voor effectief schrijfonderwijs

0
3474

“Let maar niet op mijn handschrift!” wordt vaak gebruikt als excuus. Soms kunnen leerlingen later hun eigen handschrift niet meer ontcijferen, laat staan dat een ander hun werk kan nakijken en / of beoordelen. Juist nu er zoveel schrijfmethoden en -materialen op de markt zijn, blijkt dat steeds meer leerlingen schrijfproblemen hebben. De Schrijfvriend heeft daarom een assortiment samengesteld van ergonomische producten die leerlingen ondersteuning biedt in het ‘automatiseren’ van hun fijne schrijfmotoriek .

Leerlingen met schrijfproblemen zijn volgens Gerda Broekstra van De Schrijfvriend logischerwijs onzeker over hun handschrift. “Het schrijven is niet iets waar ze trots op zijn en eigenwaarde aan ontlenen. Deze leerlingen krijgen er moeilijk vat op ‘hoe’ ze hun handschrift kunnen verbeteren. Het criterium ‘Als het maar leesbaar is’, maakt dat er nog minder kritisch gekeken wordt naar de juiste lettervorm en lettergrootte. Regelmatig tref ik leerlingen die blok, verbonden en hoofdletters door elkaar gebruiken binnen het schrijven van één woord.”

DE KUNST VAN HET LEREN SCHRIJVEN

Schrijven heeft altijd Gerda’s belangstelling gehad. “Leren schrijven vereist structuur, herhaling en eenduidigheid om juiste lettervormen aan te leren. Dit vraagt erom dat scholen schrijftaken op elkaar afstemmen”, legt Gerda uit. “Kinderen in groep 3 leren vaak eerst het blokschrift aan en gaan pas na de kerst aan elkaar schrijven. Dat is voor een grote groep leerlingen niet handig, omdat dan het automatiseringsproces van het leren schrijven wordt verstoord. Het is belangrijk dat scholen goed nadenken over welk lettertype ze de leerlingen willen leren schrijven. Dit lettertype moet bij aanvang van het schrijfonderwijs consequent en gestructureerd worden aangeboden. Daarnaast is schrijven een cognitief, motorisch aangestuurd proces. Een screening van de fijn motorische mogelijkheden, voordat de leerling start met schrijven is belangrijk. Veel leerlingen, die te vroeg starten met schrijven, ontwikkelen een krampachtige, gespannen pengreep.”

DE SCHRIJFVRIEND

De Schrijfvriend is een webwinkel, die staat voor goed schrijfonderwijs en is vijf jaar geleden ontstaan vanuit Gerda’s passie om kinderen positief te laten zijn over hun handschrift en creatieve mogelijkheden. “Door mijn jarenlange werkervaringen als ergotherapeut binnen de kinderrevalidatie, speciaal onderwijs en in het reguliere onderwijs (rugzak-leerlingen), merkte ik dat het aanbieden van goed en degelijk (schrijf)materiaal, een duidelijk positief effect heeft op de resultaten en het zelfvertrouwen van de kinderen. Lekkende pennen, onoverzichtelijke werkboeken, stompe potloden etc. werken hier echter niet aan mee.” Volgens Gerda is de eerste stap voor een basisschool dan ook om te investeren in goed en degelijk materiaal. “Een pen die lekker schrijft, daar ben je zuinig op!”

BELANG GOEDE LINIATUUR

De Schrijfvriend biedt een ruime keuze in (schrijf)materialen van hoge kwaliteit en duurzaam in gebruik. Het betreft eigen producten van De Schrijfvriend (schriften, ringbandpapier, observatiebladen en verzwaarde vullingen) en producten van toonaangevende merken op het gebied van schrijven, tekenen, kleuren, schrijfhulpmiddelen en fijne motoriek. “Vanuit mijn werk heb ik ervaren dat bij schrijven de afmeting van de liniatuur (de ruimte tussen de lijnen en hulplijntjes) een grote rol speelt. Daarom heb ik schriften ontwikkeld, met een duidelijke boven- en onderlijn en gearceerde rompzone. Door de gearceerde rompzone weet de leerling precies weet waar hij moet schrijven en hoe groot de romp moet worden. De stokken en lussen van letters worden dan automatisch buiten de rompzone geschreven. Door het naast elkaar gebruiken van werkboeken, kopieerbladen, methodische schrijfschriften en ‘gewone’ schriften voor het uitwerken van de lesstof ontbreekt tegenwoordig vaak letterlijk en figuurlijk een duidelijke lijn waarbinnen de leerling schrijft. Tevens is er in de voorgedrukte werkboeken nauwelijks ruimte om een woord passend te schrijven of te verbeteren.” De inwoonster van Huizen zou het liefst zien dat scholen bewust gaan nadenken over de inzet van werkboeken, minder gaan kopiëren en veel meer gebruik gaan maken van schriften. En dan natuurlijk de schriften van De Schrijfvriend!

Nieuwsgierig naar alle mogelijkheden en materialen van De Schrijfvriend? Kijk op www.deschrijfvriend.nl of bel voor infomatie met Gerda Broekstra 06-33703132

DE PENGREEP

Een ideale pengreep is een dynamische greep, waarbij de duim, wijs- en middelvinger doelgericht bewegen, terwijl de ringvinger en pink (gebogen in de handpalm) voor stabiliteit zorgen. Een dynamische greep vereist een open webspace (ruimte tussen wijsvinger en duim) van de hand, waarin de pen rust tussen duim en middelvinger. Alleen met een open webspace, kan een leerling vingerbewegingen maken. Ideaal is hierbij de driepuntsgreep. Een adequaat hulpmiddel, om de juiste pengreep aan te leren is de handiwriter. Dit polsbandje zorgt ervoor dat de pen in de webspace rust. Ervaring leert dat na gebruik van enkele maanden de leerling de pen juist vasthoudt en de handiwriter zijn werk gedaan heeft.

Fotografie: Nico Brons