Sportcardiologie spreekuur op buitenpolikliniek Nesselande

0
4335

Met ingang van 20 maart vindt op buitenpolikliniek Nesselande op de vrijdagmiddag een sportcardiologisch spreekuur plaats. Dit spreekuur wordt verzorgd door de heer dr. R. Rienks, cardioloog. Het spreekuur is speciaal bedoeld voor mensen met hartproblemen die willen sporten, duiken, vliegen of waarbij een cardiologisch probleem bestaat met betrekking tot het werk.

Het spreekuur

Patiënten kunnen op het sportcardiologisch spreekuur terecht na verwijzing door een huisarts, sportarts of andere cardioloog. Tijdens het spreekuur wordt onderzoek verricht om te bepalen of mensen (extreme) sporten aankunnen, en of ze hiervoor fit genoeg zijn. Zo worden meestal een hartfilmpje en een echo van het hart gemaakt. Op basis van de uitslag adviseert dr. Rienks of bepaalde sporten wel of niet geschikt zijn. Soms worden patiënten doorgestuurd naar bijvoorbeeld een elektrofysioloog (in geval van hartritmestoornissen) of een collega cardioloog in het IJsselland Ziekenhuis voor aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld een hartkatheterisatie.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Een cardiologisch advies door dr. Rienks wordt door de zorgverzekeraar vergoed als de patiënt wordt verwezen via de huisarts of via een andere cardioloog als een second opinion. Een verwijzing via de sportarts wordt soms wel en soms niet vergoed door de zorgverzekeraar (in principe worden alle verwijzingen via de sportarts vanaf 2016 allemaal wel vergoed). Voor keuringen geldt dat deze meestal door de patiënt zelf moeten worden betaald. Kijkt u dit goed na op uw verzekeringspolis. Wellicht dat u zich hier aanvullend voor moet verzekeren.

Over de cardioloog

Dr. Rienks heeft zijn artsexamen gehaald aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in 1981. Van 1981 tot 1983 heeft hij gewerkt als assistent Interne Geneeskunde in het St Elisabeth Hospitaal te Curaçao, N.A. Hij werkt sedert 1983 in het UMCU. Van 1983 tot 1986 als assistent cardiologie, tot zijn registratie als Cardioloog in 1986. Hij heeft daarna 1 jaar gewerkt in het Heineman Medical Research Center te Charlotte (USA), waar hij onderzoek heeft gedaan naar de toepassing van laserstralen in de cardiologie. Daarna heeft hij in het UMCU gewerkt als staflid cardiologie in diverse functies. In 1991 is hij gepromoveerd op het proefschrift: “laser irradiation in the treatment of cardiovascular disease”. Sedert 1995 is hij gedetacheerd in het Centraal Militair Hospitaal. Hier is hij in aanraking gekomen met de sportgeneeskunde en de hyperbare en hypobare geneeskunde, waarin hij zich verder heeft gespecialiseerd. Hij is opleider cardiologie voor de sportgeneeskunde. Tevens is hij buitengewoon staflid van het St Antonius ziekenhuis te Sneek, met als aandachtsgebied de hyperbare geneeskunde. Hij verzorgt ook keuringen en geeft adviezen t.a.v. cardiale problematiek bij duiken, vliegen etc. in Buitenpolikliniek Nesselande te Rotterdam.

Meer informatie

Voor het maken van een afspraak op het sportcardiologisch spreekuur kunt u bellen met buitenpoli Nesselande op telefoonnummer (010) 258 5700 (bereikbaar tussen 08.15 en 16.45). Voor meer informatie kunt u de website www.cardioexpert.nl raadplegen. Via het contactformulier op deze website kunt u ook een afspraak maken voor het spreekuur op buitenpoli Nesselande.

Buitenpolikliniek Nesselande
Cypruslaan 410, Rotterdam
T 010-2585700
www.ysl.nl