Chambers Advocaten: meesters in het oplossen van problemen

0
1555
Chambers Advocaten - Fotografie: Maybelline Koense

Een mislukt huwelijk of onmin over de erfenis, het komt in de beste families voor. Bij Chambers Advocaten helpen ze je bij een duurzame oplossing waarbij jouw belang voorop staat.

Advocaten, je hebt ze liever niet nodig en al helemaal niet als er kinderen in het spel zijn. Als je trouwt, ga je er niet vanuit dat je ooit uit elkaar gaat. Bij het overlijden van een dierbare verwacht je geen gedoe om de verdeling van de nalatenschap. De praktijk is echter weerbarstiger dan die op voorhand leek. De vlam kan soms zomaar ineens in de pan slaan. In zo’n vervelende situatie kun je gelukkig nog altijd een beroep doen op Chambers Advocaten in de Haagse wijk Benoordenhout. Chambers Advocaten blust echtelijke en familiebranden met beleid.

Specialisten in familie- en erfrecht

Chambers Advocaten bestaat inmiddels bijna 20 jaar. De oprichters hebben zich destijds enerzijds laten inspireren door de Londense Chambers waar de ‘barristers’ kantoor houden, en anderzijds door de Amerikaanse rechters die buiten de rechtszaal in zogeheten ‘chambers’ overleggen met advocaten. Anno 2021 is Chambers Advocaten een maatschap van vier zelfstandige advocaten die allen gespecialiseerd zijn in het familierecht en in mediation, en aangesloten zijn bij de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Marion Drielsma, Emma Geleijns en Angela Sluijs zijn daarnaast lid van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Angela Sluijs en Laura Leunissen zijn tevens erfrechtspecialisten en lid van de VEAN (Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland).

Cliënt staat centraal

“De cliënt komt bij ons op de eerste plaats,” benadrukt Laura Leunissen. “Wij zoeken met de cliënt naar de beste oplossing voor zijn of haar probleem. We bespreken daarbij uiteraard de juridische mogelijkheden, maar proberen daarbij de praktische opties nooit uit het oog te verliezen. Wat te doen bijvoorbeeld als er kinderen in het spel zijn.” Een huwelijk kan nooit ontbonden worden zonder tussenkomst van een advocaat. Een advocaat dient een verzoekschrift – hetzij eenzijdig, hetzij gezamenlijk – tot echtscheiding in bij de rechtbank. “Het is aan ons om de situatie niet (verder) te laten escaleren. Waar het om gaat is dat er afspraken worden gemaakt die zo lang mogelijk houdbaar zijn in de toekomst. Gelukkig is niet elke echtscheiding een vechtscheiding, en niet elke boedel een ruzieboedel. De meeste van onze cliënten gaan na onze bemiddeling in redelijke harmonie uit elkaar.”

Verdeling nalatenschap

Maar ook bij de verdeling van een nalatenschap kunnen de gemoederen soms behoorlijk hoog oplopen, weet Laura Leunissen uit ervaring. “Erfrecht heeft raakvlakken met familierecht, met dat verschil dat de sleutel tot de oplossing – met de overledene – is begraven of gecremeerd. Wij zijn er dan om er alles aan te doen om door middel van overleg, mediation of een procedure tot het best mogelijke resultaat te komen.”

Eén aanspreekpunt

Chambers Advocaten kan bogen op jarenlange ervaring. “We hebben nogal wat kwaliteit en deskundigheid in huis. Ik denk dat ik mag zeggen dat we als maatschap heel efficiënt zijn, en dat we een heel redelijke prijs hanteren voor onze specialistische kwaliteiten. Daarnaast kunnen onze cliënten erop rekenen, dat zij gedurende de behandeling van hun zaak steeds door dezelfde advocaat of mediator worden bijgestaan.”

Chambers Advocaten Familierecht, Erfrecht en Scheidingsmediation
Breitnerlaan 299, Den Haag
T. 070-3154000
www.chambersadvocaten.nl

Fotografie: Maybelline Koense