‘Implantologie is een van mijn specialisaties’

0
2207
Praktijk voor Orale Implantologie en Algemene Tandheelkunde - Fotografie Marc de Jong

Tandarts Paul van der Kroft is dit jaar precies 30 jaar operatief met zijn Praktijk voor Orale implantologie en Algemene Tandheelkunde. De patiënt kan te midden van een moderne outillage terecht voor onder andere periodieke halfjaarlijkse controles, mondhygiëne, restauraties, kronen, bruggen, wortelkanaalbehandelingen, prothetiek en chirurgische ingrepen voor onder meer het verwijderen van wortelresten. “Implantologie is een van mijn specialisaties.”

Dit zegt Van der Kroft na een drukke werkdag in zijn praktijk in de Rotterdamse wijk Hillegersberg. Toeval of niet, de laatste patiënt in zijn dagplanning betrof een jongen die na een ongelukkige confrontatie met een hockeybal zijn voortand brak. Voorlopig komt hij volgens Van der Kroft nog niet in aanmerking voor een implantaat omdat zijn schedel nog niet volgroeid is. “Desalniettemin is implantologie een mooi vak”, aldus de Rotterdamse tandarts die in het verre verleden ook op enig niveau achter een hockeyballetje aanliep. “Wat niemand echt weet, is dat ik in Rotterdam en omgeving één van de eersten was die kennis had van implantologie. Dit vak heb ik destijds geleerd in Bern, Zwitserland bij professor D. Buser. Inmiddels is deze discipline één van de snelstgroeiende onderdelen van de tandheelkunde. Tanden en kiezen kunnen namelijk om uiteenlopende redenen verloren gaan. Dat kan door een ongeval, gaatjes of ontstekingen aan het tandvlees. Maar ook kunnen één of meerdere tanden en kiezen niet ontwikkeld zijn en dus ontbreken. Een implantaat kan hiervoor een oplossing zijn. Ik kijk eerst naar de mogelijkheden van een implantologische behandeling. Elke mondsituatie is anders. Daarna volgt een individueel behandelplan met een gespecificeerde begroting. De patiënt kan dan zelf met zijn of haar verzekering overleggen hoe hoog de vergoeding is. Een implantaat dient voor vervanging van een solitaire tand of kies die verloren is gegaan. Daarnaast kunnen twee of meerdere implantaten een volledig kunstgebit goed vastzetten. Dan hebben we het over het zogenoemde klikgebit.” Na de behandeling plaatst de tandarts de prothese op de implantaten. De patiënt geniet meer van lekker eten, omdat hij of zij beter kan kauwen en krijgt meer zelfvertrouwen omdat de prothese goed vastzit. De kunstwortel is een titanium schroefje dat in het kaakbot wordt aangebracht. Het kaakbot hecht zich in enkele maanden aan het titanium. Het aantal geplaatste implantaten is afhankelijk van de ruimte die moet worden opgevuld.

Praktijk voor Orale Implantologie en Algemene Tandheelkunde - Fotografie Marc de Jong

Staalkaart

Op de staalkaart van de Praktijk voor Orale implantologie en Algemene Tandheelkunde staat ook de mondhygiëniste. “Eigenlijk zou iedereen de mondhygiëniste regelmatig moeten bezoeken”, duidt de tandarts. “Een bezoek aan de mondhygiënist gaat verder dan een controlebezoek aan de tandarts. De mondhygiënist is preventief gericht en kijkt daardoor anders naar het gebit. Daarnaast voert de mondhygiënist een professionele gebitsreiniging uit en behandelt tandvleesziekten. Het kaakbot en het tandvlees zijn het fundament van het gebit. De mondhygiënist signaleert en checkt of er wijzigingen zijn in de gezondheid en medicatiegebruik die van invloed kunnen zijn op de mondgezondheid. Daarnaast krijg je advies op maat hoe je je gebit kan onderhouden. Voorkomen is beter dan genezen. Het kan gaatjes in de tanden en kiezen voorkomen. Zulke gaatjes ontstaan als er tandplaque op de tanden en kiezen achterblijft. In deze tandplaque zitten bacteriën die de koolhydraten en suikers in het eten en drinken omzetten in zuren. Deze zuren tasten het glazuur van uw gebit aan met als gevolg: een gaatje (cariës). Soms is een gaatje zichtbaar, maar meestal is het alleen te zien door een professioneel oog. Een gaatje is een donker of juist wit vlekje op de tanden of kiezen dat lang niet altijd behandeld dient te worden (arrested cariës). Een beginnend gaatje is in de meeste gevallen pijnloos. Bij vergevorderde cariës kunnen de tanden echter wél gevoelig worden en last geven bij het eten of drinken van hete of koele etenswaren en drankjes.” Van der Kroft heeft er bewust voor gekozen om niet alle tandheelkundige disciplines onder een dak te plaatsen. “De disciplines die ik hier verricht, beheers ik tot in detail. Voor zaken als orthodontie en gnathologie zijn er in Rotterdam diverse specialisten.”

Hoge kwaliteitseisen

Welke behandeling ook in de praktijkruimte van Van der Kroft wordt behandeld, de patiënt moet volgend de tandarts centraal staan. Vanzelfsprekend heeft hij de modernste apparatuur en materialen voorhanden voor de behandelingen. Tanden en kiezen zijn kwetsbare, levende elementen en daar moet je zorgvuldig mee omgaan. “Elke ingreep heeft effect op de kwaliteit van het gebit”, vertelt hij. “Het is ook de taak van tandartsen en mondhygiënisten om het belang van een gezonde mond en de wisselwerking met algemene gezondheid sterk uit te dragen. Mensen behouden steeds langer hun eigen tanden en kiezen. Het behoud van eigen tanden en kiezen betekent vaak wel dat er extra mondzorg nodig is om het gebit in goede conditie te houden. Dit kan om functionele redenen zijn, om gezondheidsredenen of uit esthetische overwegingen.” Niet alleen is het belangrijk om naar de tandarts en mondhygiënist te blijven gaan, maar ook de dagelijkse verzorging thuis met goede producten is dat. Al met al neemt Van der Kroft tijd voor een patiënt. Bovendien heeft de patiënt altijd de regie. “We geven vrijwel pijnloze verdovingen. In geval een behandeling iets te heftig wordt voor u, lassen we gewoon een gewenste pauze in zodat de patiënt weer kan ontspannen. Uiteraard verstaan we met de nodige empathie ons tandheelkundig vak. Bovendien stellen we voor elke discipline hoge kwaliteitseisen. Eisen die ik uiteraard ook verwacht van ‘mijn’ studenten. Een keer per week doceer ik practicum aan studenten die op het punt staan af te studeren aan de faculteit der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam. De hoge kwaliteitseisen zijn een voorwaarde. Jong geleerd is immers oud gedaan.”

Praktijk voor Orale Implantologie en Algemene Tandheelkunde
Sweelincklaan 21, Rotterdam
T. 010-4180861
www.implantologie-vanderkroft.nl

Fotografie: Marc de Jong