Vliegplan KLAAR?

0
2686
Fintessa Vermogensbeheer - Vliegplan klaar?

Het is een toepasselijke titel in vakantietijd en met al het nieuws over stakende piloten en overleggen met cabinepersoneel. Ondanks alle mogelijke turbulentie blijft uw bestemming bekend en is het alleen zaak zo goed mogelijk de veiligheidsinstructies op te volgen en in overleg met de luchtleiding het juiste vliegplan uit te zetten.

Van turbulentie hebben we op de beurzen nu ook last, want we hebben immers Trump als president van de Verenigde Staten. Het ene moment ben je z’n vriend, een dag later word je een vijand. Als vermogensbeheerder houd ik het hoofd koel. Wie een goed gespreide portefeuille met fundamenteel sterke bedrijven heeft, heeft weinig te vrezen. Onzekerheden horen er nu eenmaal bij.

Terug naar Trump. Hij komt de beloften aan z’n kiezers na en tot op heden stellen de Democraten hier weinig constructiefs tegenover. De geplande investeringen in de infrastructuur en de beruchte Mexicaanse muur moeten nog starten. Die eersten zijn hard nodig als je kijkt naar de verouderde wegen en soms gammele bruggen. Door de hoogconjunctuur en de belastinghervormingen van Trump, wordt er voor Amerikaanse bedrijven dit jaar een gemiddelde winstgroei van meer dan 20% verwacht. Grootschalige inkoopprogramma’s van eigen aandelen vormen een goede bodem onder de koersen. Bij Fintessa gaan wij ervan uit dat volgend jaar de economische groei over het hoogtepunt heen zal zijn.

De economische groei van de Europese Unie neemt langzaam maar zeker af. De inflatie aan de andere kant neemt wel toe. We moeten wellicht op onze hoede zijn voor stagflatie! Beleggers doen er goed aan om in Europa al enigszins voor te sorteren op de mogelijkheid van een milde recessie.

De hogere inflatie zal op een gegeven moment worden ingeprijsd in de rentetarieven. Een inverse rentecurve ligt op de loer, maar met de voorzichtige afbouw van het ruime monetaire beleid van zowel de Fed als de ECB en een terugkeer naar meer normale marktomstandigheden kan de (lange) rente in zowel Europa als de Verenigde Staten oplopen. Handelsbelemmeringen zullen weinig impact hebben op de bedrijfscijfers, maar wel op de investeringsbereidheid van bedrijven en het consumentenvertrouwen. Door bovenstaande ontwikkelingen zal de dollar sterker worden.

Zijn Amerikaanse aandelen hoger gewaardeerd dan bijvoorbeeld Europese, zoals analisten vaak beweren? Dat is maar net hoe je ernaar wil kijken. Letten we op de gemiddelde koerswinstverhouding dan is het antwoord ja. Alleen zijn vooral technologiebedrijven met een hoge koerswinstverhouding in de Verenigde Staten veel zwaarder vertegenwoordigd in de diverse indices dan in Europa. Corrigeren we de koerswinstverhouding van de beursindices voor dat verschil, dan zijn ze even duur.

Maar er is meer dan Trump en hij zal niet eeuwig president blijven. De Chinezen gaan onverstoord door. Aan hun ‘Made in China 2025’ of de Nieuwe Zijderoute valt niet te tornen. Voor hen is het nog twee jaar Trumpiaanse winter, hooguit zes. Dat de bevolking onder een eventuele recessie zal lijden, wordt op de koop toe genomen.

Als gevolg van bovenstaande zal 2019 een economisch minder jaar worden, net zoals dit jaar meer turbulentie kent dan vorig jaar. Er is echter inmiddels veel ellende ingeprijsd. Moraal van het verhaal: volg het advies van de stewardess op. Vlieg ook bij heldere hemel met je veiligheidsgordel dicht. In beleggersjargon; zorg voor een degelijke, wereldwijd goed gespreide portefeuille. Een prettige vlucht toegewenst!

Fotografie: iStockphoto