Niet iedere ‘trend is your friend’

0
2905
Fintessa Vermogensbeheer - Niet iedere ‘trend is your friend’

Er valt veel te lezen over trends en trendwatchers zijn er in overvloed. Natuurlijk is het altijd goed om op trends te letten, maar lang niet iedere trend zet door en is de moeite waard om in te investeren. Bij Fintessa speel ik als vermogensbeheerder voor mijn cliënten pas in op een trend op het moment dat het naar mijn mening geen hype (meer) is, maar juist een blijvertje met een vergaande economische impact.

Belangrijk is het om de juiste trends te spotten en in de bijbehorende bedrijven een positie te nemen. Nieuwe trends sluiten overigens niet uit dat er in uit-ontwikkelde sectoren geen bedrijven zijn die interessant zijn. Als cashcow, als overnamekandidaat of als stevige groeier. Ook hier is het belangrijk om je goed te verdiepen in wat er gaande is.

Laat ik eens wat (voormalige) trends onder de loep nemen. Robotisering en digitalisering zijn inmiddels bijvoorbeeld veel meer dan trends. Om in de westerse wereld de vergrijzing het hoofd bieden wordt het overal en in alle sectoren toegepast. In landen met een grote automobielsector is het gebruik van robotica het verst gevorderd. Maar ook bijvoorbeeld in de mijnbouwindustrie wordt er meer en meer gebruik van gemaakt. Steeds minder mijnwerkers en steeds meer onbemande trucks, graafmachines en treinen worden ingezet. Deze verandering leidt niet alleen tot een grote kwaliteitssprong maar ook tot een (forse) productiviteitsgroei en kostenbesparingen. Als je daar als belegger niet op inspeelt mis je de boot.

De wereld bevindt zich tevens in een fase van energietransitie, maar de wereldwijde behoefte aan energie overtreft het aanbod uit alternatieve bronnen. Denk hierbij vooral aan de toegenomen vraag als gevolg van technologische ontwikkelingen, datacenters, blockchain, etc. Alleen al het minen van Bitcoins verbruikt de hoeveelheid energie van een land als Singapore. Wel zullen in deze overgangsfase de meest vervuilende fossiele brandstoffen het eerst het loodje leggen. Juist de stap om fors in gas te investeren lijkt in dit licht bezien een goede beslissing van Royal Dutch Shell. Gas is de schoonste onder de fossiele brandstoffen en stelt Shell in staat nog jarenlang een structurele kasstroom te genereren. Overigens laat Shell zich bij investeringen in schone energie niet onbetuigd. Om dit te kunnen doen moet er wel geld verdiend worden met de fossiele brandstoffen.

Onder andere door de invloed van het in Parijs gesloten klimaatakkoord neemt vanuit diverse overheden de betrokkenheid en de noodzaak om in duurzaamheid te investeren toe, al denkt de Amerikaanse president Trump daar anders over. Duurzaam beleggen wint daardoor steeds meer aan populariteit. Daar moet wel uitdrukkelijk de opmerking bij gemaakt worden dat duurzaam beleggen niet alleen ‘groen’ beleggen inhoudt.

Duurzaamheid is wel belangrijk maar wordt op grote schaal misbruikt of verkeerd gebruikt. Ergens een groene sticker op plakken maakt het nog niet duurzaam. Zijn elektrische auto’s bijvoorbeeld wel zo duurzaam? Wat te denken van de manier waarop en misschien wel vooral door wie de rare earth metals worden gewonnen die voor de elektronica aan boord nodig is?

Het is van belang goed in te schatten waar de hang naar duurzaamheid toe leidt. Meer elektrische auto’s leidt bijvoorbeeld tot meer batterijen, meer gebruik van lithium. Schonere energie leidt tot zonne-energie en windmolens. Zo kun je er als belegger op inspelen. Maar iets kopen omdat het groen is leidt niet zomaar tot een goed rendement. Waar je op de lange(re) termijn de meeste kans op een stabiel en duurzaam rendement hebt is met een degelijke, goed gespreide portefeuille. Waai niet met alle winden mee, wees niet te modegevoelig en jaag dus niet ieder pareltje of trend na, maar laat je portefeuille aansluiten op je eigen beleggingsdoelstellingen.