Dolle woningmarkt?

0
3065
Holland Huis Makelaars - Dolle woningmarkt?

Wat kan er in een paar jaar veel veranderen. Ook op de woningmarkt. Van 2008 tot 2013 naar een dieptepunt met veel ellende. En vanaf 2014/5 begon het herstel. De grote steden liepen voorop met daar nu zelfs een overspannen markt met tegen elkaar opbiedende partijen.

HOE IS HET IN ZOETERMEER?

Woningeigenaren weten dat de markt behoorlijk is hersteld. Dat wil niet zeggen, dat mensen die op de vorige top in 2008 een woning gekocht hebben, er zonder kleerscheuren vanaf kunnen. Maar de periode van drama’s is wel voorbij.

HOE KAN DAT?

De prijs op een open markt wordt vooral bepaald door vraag en aanbod. En bij het doen van grote aankopen is het ook van belang te kijken naar het consumentenvertrouwen. Het beeld is duidelijk. Veel minder aanbod aan woningen en een toenemende bereidheid om een woning te kopen. Gevolg: de prijzen stijgen. Dat raakt bekend, het vertrouwen van de consument groeit mee en zo rolt de bal in 2017 versneld verder.

NIEUWE BUBBLE?

De grote groei is eruit. De woningvoorraad van Zoetermeer is gegroeid van 51.796 woningen in 2008 tot 55.477 woningen in 2017, waarvan 29.307 koopwoningen. Nog geen 1,5 % van het aantal koopwoningen staat te koop. Een krappe markt dus! Bovendien zijn hier nog woningen bij die door hun bouw, ligging of staat van onderhoud al vele jaren moeilijk te verkopen zijn.

ZIJN ER REMMENDE FACTOREN OP BUITENSPORIGE PRIJSONTWIKKELING?

De belangrijkste factor is de Wet Financieel Toezicht. Geldschieters en hypotheekadviseurs hebben te maken met strenge regels om de kredietwaardigheid van kopers te beoordelen. De regels zijn een gevolg van de kredietcrisis die hier vanaf 2008 duidelijk voelbaar is geweest. Aan de andere kant blijkt er vaak eigen geld beschikbaar, onder meer doordat ouders hun kinderen helpen en gebruik maken van de fiscale faciliteiten op het gebied van het schenkingsrecht.

WAAR STAAN WE NU?

Holland Huis Makelaars krijgt de afgelopen periode steeds meer zoekopdrachten en fungeert dus steeds meer als aankoopmakelaar. Dat heeft te maken met de vrees van kopers om te veel te betalen voor een woning enkel op grond van een hype van een oververhitte markt. Voor Zoetermeer is het duidelijk. De markt is krap maar (nog) niet oververhit.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantallen 749 912 935 1150 1332 1322 1175 1023 721 347
Looptijd* 108 196 192 215 250 377 412 311 246 152
Gem. prijs (x1000) 267 265 256 247 239 224 221 226 229 277
Vertrouwen consument -15 -10 -35 -40 -5 5 5 15

* Gemiddeld aantal dagen tussen verkoopopdracht en verkoop woning

Holland Huis Makelaars
Parkdreef 348, Zoetermeer
T. 079-3420261
www.holland-huis.nl

Fotografie: iStockphoto