Ongeluk of geluk?

0
2769
Salet Uitvaartverzorging

Met alle nieuwe media delen velen mensen informatie over het leven met alle dierbaren om hen heen. Er worden foto’s op Facebook geplaatst, informatie wordt snel via e-mails gedeeld en door mobiele telefoons kunnen wij op elk moment van de dag onze dierbaren bellen of berichten sturen. Waar wij het echter liever niet over hebben is de sterfelijkheid van mensen. De dood is iets waar we liever niet aan denken, iets wat we liever op de lange baan schuiven. Er zijn zelfs mensen die denken dat ze ongeluk over zichzelf afroepen door aan de dood te denken, laat staan door over de uitvaartwensen te praten.

ONZEKERHEID

Hoewel sommige mensen het moeilijk vinden om over de dood te spreken, komt er in ieders leven een moment dat de uitvaart van een dierbare besproken moet worden. Op dat moment komen de nabestaanden voor vele lastige keuzes te staan. Gaan we begraven, cremeren of stellen wij het lichaam ter beschikking aan de wetenschap? Welke muziek wilde mijn dierbare het liefst af laten spelen tijdens de uitvaart en wilde hij een sober afscheid of een klein feestje om het leven dat geweest is te vieren? Wanneer het overlijden onverwacht komt, is het fijn om te weten wat de overledene zelf voor wensen had.

EIGEN UITVAART

Door zelf na te denken over uw eigen uitvaart, houdt u de regie in eigen handen. Welke kleding wil ik aan en welke absoluut niet? Mogen de mensen nog afscheid van mij nemen? Welke muziek moet er gedraaid worden? En mogen er foto’s tijdens de uitvaartdienst getoond worden, om zo alle aanwezigen een beeld van mijn mooie leven te geven? U kunt thuis al deze wensen op papier zetten, maar steeds meer wordt ervoor gekozen om al bij leven een afspraak te plannen met de uitvaartverzorger. Door samen met de uitvaartverzorger en eventueel naaste familie de wensen te bespreken, worden alle mogelijkheden al snel duidelijk. Wist u dat iedereen vrij is om de uitvaartverzorger te kiezen waar u een klik mee hebt? Het maakt daarbij niet uit of u een uitvaartverzekering hebt (in natura of geld) en welke onderneming er eventueel op de polis genoemd staat.

KOSTEN

Het nadenken over uw wensen en dit bespreekbaar maken met de uitvaartverzorger zorgt voor een goed inzicht in de kosten die verbonden zijn aan de uitvaart. Heeft u een uitvaartverzekering? Sommige mensen bewaren alle informatie die opgestuurd is door de verzekeringsmaatschappij, waardoor het erg onoverzichtelijk is om te achterhalen welke waarde uw verzekeringspolis(sen) hebben. Wij kunnen geheel vrijblijvend de polissen controleren en laten weten of u voldoende verzekerd bent om de uitvaart geheel naar je wensen te laten verlopen.

ONGELUK OF GELUK?

Ongeacht of u veel of weinig praat over de dood, de dood is onlosmakelijk met het leven verbonden. Er komt een moment waarop uw uitvaart zal plaatsvinden. Wij zijn daarbij van mening dat elke uitvaart uniek is en moet passen bij het leven dat de overledene had. Door (ver) voor het overlijden alles goed geregeld te hebben voor uw nabestaanden worden hen veel moeilijke keuzes en mogelijk kosten bespaard. Als nabestaanden weten hoe hun dierbare de uitvaart zou willen hebben, dan spreken ze van geluk dat de dood en de uitvaartwensen met elkaar besproken zijn.

Fotografie: iStockphoto