Vijf jaar warmte en betrokkenheid

0
3309

Villa Hooghe Heide is een particulier alternatief voor een gastvrij, kleinschalig verzorgingshuis, waar 24 uur per dag professionele verpleegkundige zorg aanwezig is. Eind april vierden de initiatiefnemers, die tevens directie voeren, samen met de bewoners en familie, vrijwilligers, medewerkers, fysiotherapeut en zzp’ers het eerste jubileum. Het waren vijf mooie jaren met huiselijke warmte en betrokkenheid.

“Wij streven voor onze bewoners naar een zo normaal mogelijk leven met persoonlijk contact en begeleiding in de dagelijkse activiteiten en het volgen van authenticiteit van het individu met professionele verpleegkundige en persoonlijke verzorging.” Deze visie vormt vanaf het eerste moment het uitgangspunt van Villa Hooghe Heide dat gesitueerd is te midden van het levendige uitleggebied Kattenbroek, groene parken en het gezellige Winkelcentrum Emiclaer. “Op 25 april 2012 werd dit prachtige verzorgingshuis voor ouderen met een zorgvraag geopend”, vertelt Monique Hulzebosch. Zij heeft als manager de dagelijkse leiding over 30 medewerkers, waaronder flexwerkers en zzp’ers. “Dit is een particulier initiatief van Jan Luiten en Clari van Staveren. Een thuis voor ouderen waar wonen en zorg gescheiden wordt gefinancierd. Precies vijf volle jaren, welteverstaan. Vandaar dat we met het volledige team het eerste jubileum hebben gevierd met de 21 bewoners die hier zorgeloos van ons zorgaanbod genieten. Op 26 april zijn er tal van activiteiten georganiseerd door de hele Villa. Er was ook een accordeonist. Genoeg redenen voor een dansje en een polonaise. Tussendoor heeft onze medewerkster Ariska, die al vijf jaar met veel liefde haar werk in deze Villa doet, een mooie toespraak gehouden. Haar collega Juliette zong voorts een lied op de muzikale klanken van ‘Een beetje verliefd’ van André Hazes. Vervolgens hebben we namens de medewerkers een cadeau overhandigd aan Jan Luiten en Clari van Staveren die dit verzorgende pareltje in uitleggebied Kattenbroek zijn begonnen. Het cadeau betrof een mooi gevormd vogelbad voor buiten. Iedereen kan dagelijks van het vogelgebadder genieten.”

GEDACHTEGOED

Het verhaal van Villa Hooghe Heide begon bij Clari van Staveren. Zij bezocht als wijkverpleegkundige vele ouderen in een vaak riant huis. Deze ouderen hadden weinig tot geen sociale contacten. Zij vereenzaamden. Thuiszorgmedewerkers die als zorgverlener achter de voordeur kwamen, waren sociaal gezien de enige lichtpuntjes voor hen. Wijkverpleegkundigen en verzorgenden boden hen één tot meerdere malen per dag tot en met eenmaal per maand de nodige ondersteuning. Door de verpleegkundige werd er een communicatielijntje onderhouden. Het bespreken van problemen waar hulp bij noodzakelijk is, verliep in de eigen omgeving vaak heel natuurlijk.

De afgelopen jaren is veel veranderd in de zorg. Iedereen weet – zelfs als je niet betrokken bent bij iemand die een zorgvraag heeft – dat er problemen zijn in de ouderenzorg. Als verpleegkundige is Clari nu eenmaal gericht op de mens met zowel medische zorgvragen als het lokale aspect in een leven. Hierdoor kwam bij haar de gedachte en zelfs een wens naar boven een huis te creëren waar je een leven kunt delen met gelijkgestemden om van de laatste levensfase een geslaagde periode te maken. Haar partner Jan Luiten gaf zijn internationale carrière in de wereld van kapitaalgoederen ervoor op. Hij dacht al jaren als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Hij wilde een prettige werkomgeving met medewerkers die net als hij ‘voor de business wilden gaan’. Hun gezamenlijke missie heeft er uiteindelijk toe geleid dat er mensen op hun pad bereid waren om het gedachtegoed te verwezenlijken.

RESPECTVOLLE OMGEVING

In een persoonlijk gesprek komt naar voren dat er de afgelopen vijf jaar veel geleerd is, dat er moeilijke tijden zijn geweest inherent aan het opstarten van een bedrijf. En dat allemaal precies in de aanloop van een jarenlange recessie. Het was een zoektocht naar de juiste medewerker op de juiste plek en het uitvinden welke wensen er leven onder de familieleden van de bewoners en de bewoners zelf. Er moest inzicht verkregen worden in het werkveld. Jan en Clari en de manager zorg en hospitality willen de medewerkers als een team zien waarin de verzorgenden, verpleegkundigen en de hospitality-medewerkers zich kunnen ontplooien. Het maakt hen niet uit in welke functie iemand betrokken is bij de Villa. Hospitality en je thuis voelen, daar gaat het om. Leven en werken in een gemoedelijke respectvolle omgeving waar de zorgmedewerker een professioneel oog houdt op medische zaken. Dat is de boodschap van de Villa. Er is samenwerking met vrijwilligers, zzp’ers, huisartsen, specialist ouderenzorg, apotheek, fysiotherapeut en diverse samenwerkende partijen waaronder de gemeenteafdeling WMO. De samenwerking loopt goed en er zijn korte lijnen waardoor snel ingespeeld wordt op actuele gebeurtenissen.

Jan en Clari geven aan dat de Villa de afgelopen vijf jaar met behulp van alle medewerkers zeker vooruitgang heeft geboekt naar een volwassen organisatie. Als leerbedrijf hebben inmiddels diverse stagiaires en leerlingen op zowel vmbo-niveau als op mbo- en hbo-niveau op het terrein van zorg voor zowel korte als langere leerperioden veel ervaring opgedaan in de ontwikkeling van praktijkvaardigheden. Ook hier willen de initiatiefnemers kwaliteit en nooit meer dan twee personen in een leerblok van tien weken, waarbij een vast team zorgt voor stabiliteit en rust voor de bewoners. Ook de medewerkers moeten op een goede wijze kunnen begeleiden omdat een leerling deze ondersteuning verdient zodat hij of zij een zo goed mogelijk collega kan worden.

ZORG OP MAAT

Een aantal vaste zzp’ers komt wekelijks in de Villa voor extra activiteiten, begeleid door een vaste medewerker. Er wordt per bewoner geïnventariseerd waar behoefte aan is om vervolgens daarop te anticiperen. Goede ervaringen zijn hiermee opgebouwd. Ook de kapster, schoonheidsspecialisten en pedicure hebben een belangrijke plaats binnen de organisatie. “De afgelopen jaren hebben wij als team tal van ondersteunende contacten en momenten gekend samen met bewoners, familie vrijwilligers, externe partijen, medewerkers en ex-medewerkers”, weet Monique Hulzebosch. “Alle ervaringen hebben ons geleerd om goed werkgeverschap te combineren met een verstandig financieel beleid. Jan en Clari hopen in gezondheid Villa Hooghe Heide lang te mogen besturen samen met ons fantastisch team in een omgeving waar alle genoemden voelen dat zij ertoe doen om de Villa een mooie toekomst te geven.”

Villa Hooghe Heide
De Strang 1, Amersfoort
T. 033-8009980
www.villahoogheheide.nl