Het Sotheby’s voor postzegels en munten

0
3620

Een veiling is voor velen van ons nog steeds een avontuur. Een veilingzaal vol kopers uit binnen- en buitenland, biednummers, ‘het afhameren’ en het podium met de veilingmeester en notaris. De spanning is te snijden. Wat zal dat mooie stuk straks gaan opbrengen? Dat is de grote vraag voor zowel koper als verkoper. Een ervaren veilinghuis als de Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling zorgt voor een professionele verkaveling en voor een zo hoog mogelijke opbrengst voor uw collectie.

Volgens Martijn Bulterman van De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling (NPV) in Weesp zijn postzegels en munten ondanks een stoffig imago erg populair. “We zien dat de grote verzamelaars en handelaren vooral in Azië en de Verenigde Staten zitten, maar ook in Europa zijn er nog tal van grote en kleine verzamelaars.” Deze verzamelaars zijn volgens Martijn kortweg in twee groepen onder te verdelen. Zij die hun verzameling privé houden en de verzamelaars die graag tentoonstellen. “Deze laatste groep houdt zich bezig met thematische filatelie (het met behulp van zegels en andere postale stukken vertellen van een compleet verhaal). Deze laatste vorm vindt steeds meer erkenning. Bij postzegeltentoonstellingen zijn thematische inzendingen veruit in de meerderheid.”

ONTWIKKELING POSTZEGEL

De postzegel is oorspronkelijk uitgevonden om het overbrengen van post (zie kader) efficiënter te laten verlopen. De zegel is volgens Martijn nu niet meer uitsluitend een kwitantie voor een nog te verlenen dienst. Het beeld van de postzegel wordt steeds belangrijker, zoals blijkt uit soms felle reacties van politici en burgers. De functie van de postzegel is thans zeer gevarieerd. Er wordt gecollecteerd voor goede doelen, en er worden belangrijke gebeurtenissen en personen herdacht, toeristen worden gelokt, opvoedkundige en gezondheidsadviezen worden verstrekt, waarden en normen en vredesboodschappen worden overgebracht en soms fungeert het zegel als politiek propagandistisch affiche. “Postzegels zijn dus verre van saai”, benadrukt Martijn.

PROFESSIONELE TAXATIE

De specialisten van de NPV vormen de spil van de organisatie. Dagelijks staan tussen 10.00 en 16.00 uur meerdere specialisten tot uw beschikking, met een schat aan ervaring en kennis opgedaan door de jaren, op het gebied van postzegels, posthistorie en numismatiek. “Zij kunnen u uitgebreid informeren over alle mogelijkheden. Op ons kantoor in Weesp beschikken wij bovendien over een uitgebreide bibliotheek met honderden numismatische en filatelistische naslagwerken. Mondelinge taxatie is altijd kosteloos en geheel vrijblijvend voor alle partijen, mits de taxatie geschiedt op ons kantoor”, legt Martijn uit. “Elke collectie (‘gevonden op zolder’, professionele verzamelingen, etc.) die bij ons ter veiling wordt aangeboden wordt in onze ‘verkavelkamer’ verkaveld en aansluitend stuk voor stuk bekeken en geïnventariseerd.”

VEILINGEN

De NPV organiseert minimaal vier veilingen per jaar. Twee voor de postzegels en twee voor de munten. “Soms organiseren we nog een extra veiling rondom een specifiek thema, zoals in mei rondom Engelse postzegels. Voor elke veiling maken we een uitgebreide catalogus die naar alle bekende verzamelaars en handelaren toe gaat, zodat zij zich voorafgaand aan de veiling kunnen oriënteren of er voor hen interessante stukken tussenzitten.”

INTERNATIONALE ALLURE

De Nederlandsche Postzegelveiling is opgericht in 1942 en werd na een aantal directiewisselingen in 1979 overgenomen door Paul Bulterman en Cees Muis. In 1980 is ook het veilen van munten toegevoegd aan de activiteiten. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een internationaal veilinghuis met de allure van Sotheby’s op het gebied van postzegels en munten. “De NPV heeft van oudsher een historie van nauwe samenwerking met verzamelaars, handelaren en wederverkopers en bovenal een grote bekendheid buiten Nederland”, legt Martijn uit. “Wij kunnen onze cliënten dan ook van advies dienen over de meest geschikte manier om hun verzameling te verkopen.”

OORSPRONG POSTZEGEL

De Engelsman Rowland Hill bedacht in 1837 het systeem om niet de ontvanger maar de afzender van een brief de kosten voor het vervoer te laten betalen. Om te bewijzen dat hij had betaald, moest de afzender een bewijs van betaling kopen (postzegel). Op 6 mei 1840 werd de allereerste postzegel ter wereld op een brief geplakt. De postzegel toont het portret van koningin Victoria en de woorden postage en one penny. Vanwege de kleur wordt deze eerste postzegel wel de Penny Black (zwarte zegel van een penny) genoemd. Op deze eerste postzegel wordt geen landsnaam vermeld. Omdat het Verenigd Koninkrijk als eerste land postzegels uitgaf, heeft dit land later het recht verkregen om geen landsnaam te vermelden, in tegenstelling tot alle andere landen die postzegels uitgeven en die zijn aangesloten bij de Wereldpostunie. Daar staat tegenover dat altijd het profiel van het staatshoofd in een hoekje van de Britse postzegels staat.

De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling
Leeuwenveldseweg 14A, Weesp
T. 0294-433020
www.npv.nl

Fotografie: Nico Brons