UNIEK – Essenzo Business School

1
3726

Uitdagingen aangaan. Out-of-the-box denken. Samenwerken met het bedrijfsleven. Geen woorden maar daden. Benaderbaar. Mensenwerk. Dat is waar we bij Essenzo voor staan en voor gaan. Het resultaat van deze drive is dat er steeds meer belangstelling is voor het vernieuwende onderwijsconcept van Essenzo.

Essenzo Business School in Gouda is een kleine, christelijke privé business school met verkorte, praktijkgerichte, werkend leren mbo+ en hbo opleidingen. Op dit moment alleen op commercieel gebied. Opleidingen voor de financiële discipline wordt aan gewerkt en starten het volgende studiejaar. De studenten werken vier dagen in de week in hun woonomgeving en hebben een studiedag per week bij Essenzo in Gouda. Initiatiefnemer Teus de Jong heeft een droom zien uitkomen. Als ex-ondernemer werd hij docent economie in het regulier mbo onderwijs. Daar ontdekte hij jongeren die wél de intelligentie hebben voor een hogere studie, maar daar niet de motivatie voor hebben. Deze groep jonge mensen past hun intelligentie liever in de praktijk toe. De Jong noemt ze slimme doeners. Het zijn de stuiterballen in de klas die tijdens een stage uitstekend functioneren. Naast de mbo+ opleidingen bij de start in 2008 zijn er sinds 2013 ook hbo opleidingen gekomen.

DOELGROEP SLIMME DOENERS

Slimme doeners vervelen zich in de klas. Doeners leren door zelf te ervaren. Daarna kan de theorie gekoppeld worden aan de ervaring. Slimme doeners raken daarom gedemotiveerd in het reguliere voortgezet onderwijs. Het is de groep die (helaas) door veel docenten als vervelend ervaren wordt. Voor hen is geen plaats meer op de havo of op het vwo. Veel talent gaat zo verloren. Slimme doeners nemen een bijbaan en met twee vingers in de neus ronden zij het vmbo af. Helaas herhaalt zich op de vervolgopleiding (mbo) met regelmaat hetzelfde fenomeen. Een deel van deze jongeren heeft er genoeg van en gaat op zoek naar een alternatief. Het onderwijsconcept van Essenzo Business School is hiervoor een unieke oplossing. Korte opleidingen in kleine groepen (max. 12 studenten) met veel persoonlijke aandacht en geen onnodige ballast qua kennis. Persoonlijke talenten (h)erkennen en benutten.

WERKEND LEREN ALS BASIS

Essenzo Business School heeft haar methode van onderwijs werkend leren genoemd. In modern Engels heet dit action learning. De studenten leren door ervaringen te delen met hun klasgenoten. De volgorde van leren is eerst ervaren in de praktijk en dan de theorie koppelen. Voor het opbouwen van ervaring wordt er vier dagen in een organisatie gewerkt in de woonomgeving van de student. Het koppelen met de theorie gebeurt tijdens de wekelijkse studiedag bij Essenzo in Gouda. Echter niet zonder eerst te reflecteren op wat goed gaat en anders kan. Super praktijkgericht. Succes verzekerd. De doelgroep van de mbo+ opleidingen van Essenzo Business School is dus havo- en vwo-leerlingen die zich binnen deze opleiding niet gelukkig voelen en verlangend uitzien naar een goed alternatief. Op de hbo opleiding wordt het resultaat van een module ook verwerkt in essays die door het driehoekleren direct gekoppeld zijn aan de dagelijkste praktijk bij de werkgever.

VERKORTE OPLEIDINGEN

De werkend leren mbo+ opleidingen duren twee jaar in plaats van drie jaar. De hbo werkend leren opleidingen duren drie jaar in plaats van vier jaar. Dit is alleen mogelijk als het vier dagen werken bij een werkgever gezien kan worden als studiebelasting. De werkzaamheden in het driehoekleren (werkgever, student en opleider) worden in overleg samengesteld. Zo ontstaat de functie van een trainee, een wat oud begrip voor een meewerkende student die meerdere disciplines gaat beheersen. Aan het einde van de opleiding is er dan een volwaardige medewerker opgeleid. Een medewerker die zijn talenten en voorkeuren kent en heeft ontwikkeld en doorgaat bij de werkgever. Dat is het uitgangspunt van Essenzo.

DRIE ONDERDELEN, ÉÉN GEHEEL

Gestart als Essenzo Opleidingen, zoals hierboven omschreven, is er binnen Essenzo Business School ook het onderdeel Essenzo Leerbedrijf. Het leerbedrijf van Essenzo biedt ruimte aan zes studenten per jaar die als trainee binnen het leerbedrijf gaan functioneren. Zij vormen de afdeling marketing, (online)communicatie en verkoop van startende- en kleine organisaties. Voordeel voor een ondernemer is dat deze disciplines professioneel worden ingevuld zonder de risico’s van het direct aannemen van eigen medewerkers. Studenten hebben het voordeel van een baangarantie en leren zo veel van verschillende ondernemers c.q. organisaties. De studenten én ondernemers worden beiden begeleid door een ervaren trainer / docent / coach. De eerste ervaringen zijn uiterst succesvol. Het aantal opdrachten groeit snel.

Als derde onderdeel van de business school wordt Essenzo Trainingen opgestart. Als basis worden de modulen van de hbo-opleidingen als aparte trainingen aangeboden in de markt. Dit op vraag van de betrokken bedrijven die rond Essenzo zijn opgebouwd vanaf de start in 2008. Daarnaast worden ook de verkoopopleidingen Nima Sales A en B, de managementopleidingen NEMAS middle- en advanced aangeboden. Vanuit de financiële discipline de opleidingen PDB, MBA en SPD. Op taalgebied Nederlands, Engels en Duits voor basis- en gevorderd niveau. Vanuit de ervaring met intaketesten van de eigen studenten komt Essenzo Trainingen ook met werving en selectie en persoonlijke coaching. Een compleet aanbod waarmee Essenzo Business School een geheel wordt.

GA DE UITDAGING AAN!

Essenzo Business School is een open organisatie. Te allen tijde is er gelegenheid voor een kennismakingsgesprek met de drie onderdelen opleidingen, leerbedrijf en training. Als dit maar enigszins mogelijk is zal initiatiefnemer Teus de Jong u zelf te woord staan. Kom gewoon langs in Gouda aan de Kattensingel 70 of maak vooraf een afspraak via info@essenzo.nu of 088-2806010. U wordt er altijd beter van. Gewoon doen!

MEER INFORMATIE

088-2806010
www.essenzo.nu