Onderschatte klachten bij kinderen

0
3878

De meeste ouders weten wel voor welke klachten zij een beroep kunnen doen op de expertise van een kinderfysiotherapeut. Vandaag hebben we het echter over drie minder bekende klachten waarbij de kinderfysiotherapeut uw kind kan helpen. Drie onderschatte klachten die een behoorlijke impact op de levenskwaliteit van uw kind kunnen hebben wanneer deze niet worden behandeld.

Schrijven

Uit internationaal onderzoek is bekend dat 12-27% van de kinderen worden geklasseerd als kinderen met een schrijfstoornis of dysgrafie. Ruim 30% van de kinderen in het basisonderwijs in Nederland heeft problemen met het (leren) schrijven. Deze problemen betreffen onleesbaar schrift, tempoproblemen en/of pijn en vermoeidheid bij het schrijven. Hoewel het aanleren van schrijven een schoolse vaardigheid is, blijkt de motorische component een grote rol te spelen. Dit maakt dat kinderen met schrijfproblemen met een hulpvraag terecht kunnen bij de kinderfysiotherapeut .

Plassen en poepen

Bij kinderen kunnen problemen optreden als de bekkenbodemspieren te gespannen zijn en/of niet op de goede manier of op het juiste moment aanspannen of ontspannen. Dit kan zich uiten in de volgende klachten:

  • urine- en/of ontlastingsverlies
  • onrustige blaas, heel vaak plassen
  • verstopping in de darmen (obstipatie)
  • verminderde eetlust, buikpijn, lusteloosheid
  • blaasontstekingen
  • angst om te plassen of te poepen
  • bedplassen

Uit onderzoek is gebleken dat na behandeling maar liefst 68% van de kinderen helemaal van hun klachten afkomt? En bij 12% verminderen de klachten aanmerkelijk.

Sensorische integratie

Sensorische Informatieverwerking (S.I.) is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordt geregistreerd. Om gepast te kunnen functioneren op school, bij sport en tijdens het spelen en leren, is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. De sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de sensomotorische en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Als dit anders verloopt, kunnen uiteenlopende en vaak verwarrende problemen ontstaan. Kinderen worden door bepaalde zintuiglijke prikkels opvallend druk of reageren fel en emotioneel op prikkels. Dit kunnen prikkels zijn die ouders of leerkrachten nauwelijks waarnemen. Ook het tegengestelde is mogelijk. Kinderen voelen prikkels nauwelijks en hebben in vergelijking met leeftijdsgenootjes meer prikkels nodig om adequaat te kunnen reageren en functioneren. Omdat er dikwijls geen duidelijke fysieke oorzaken zijn, worden problemen in de Sensorische Informatie verwerking niet altijd herkend, terwijl ze de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten wel kunnen beïnvloeden.

Onderneem actie

Er is dus iets te doen aan de bovengenoemde klachten! Bij kinderfysiotherapie M en M aan de Kerklaan 81 A in Nieuwerkerk aan den IJssel (op 5 fietsminuten van Nesselande) hebben de therapeuten één duidelijk doel: plezier in bewegen voor ieder kind. Heeft u een andere vraag of zorg over uw kind, bel (0180-313045) of mail gerust.
www.kinderfysiotherapiemenm.nl