Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

0
1958
Tonzon

Om woningisolatie extra te stimuleren, heeft de overheid vanaf 1 juni 2020 de subsidie op woningisolatie tijdelijk verhoogd. Daarbij is de subsidie op vloerisolatie zelfs verhoogd van € 7 per m² naar € 11 per m². De verhoging van de subsidie zal in stand blijven tot het einde van dit jaar. Men moet wel aan verschillende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Ontwikkelingen rond deze subsidie kan je volgen op www.rvo.nl.

Voorwaarden

De RVO vermeld onder andere het volgende: om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren waarvoor je nog niet eerder SEEH hebt ontvangen. Daarnaast kan de subsidie pas aangevraagd worden wanneer de maatregelen al uitgevoerd en betaald zijn. De maatregelen moeten zijn uitgevoerd vanaf de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019. Voor maatregelen die voor deze datum zijn uitgevoerd, kan je geen subsidie krijgen. Dit zijn een paar van de verschillende eisen die worden gesteld, waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de overheidssubsidie. Controleer voor de zekerheid zelf nog of je in aanmerking komt voor de overheidssubsidie.

Vloerisolatie, meerdere vliegen in een klap.

Het isoleren van jouw vloer verhoogt het wooncomfort en bespaart in de praktijk veel meer energie dan altijd is aangenomen. Goede vloerisolatie zorgt voor een verkorting van het stookseizoen. Daarbij, wanneer de vloer warmer is, krijg je al bij een lagere binnentemperatuur hetzelfde comfortgevoel. In het verleden is bij de besparingsberekening hiermee geen rekening gehouden. Door goede vloerisolatie gaat de thermostaat vaak terug van 22/23 naar 19/20 graden. Bij een lagere binnentemperatuur verlies je minder warmte door de muren en de ramen en door ventilatie. Een ander belangrijk neveneffect van vloerisolatie is dat de warmere vloer ook droger is. Daardoor krijgen schimmels en huisstofmijten veel minder kans. Dit levert een gezonder binnenklimaat op.

Onderzoek naar milieueffecten van vloerisolatie

Het onafhankelijke Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) heeft onlangs een onderzoek uitgebracht naar de milieueffecten van vloerisolatie. Daaruit blijkt dat Tonzon Vloerisolatie met Thermoskussens de meest milieuvriendelijke vloerisolatie is. Deze isolatievorm is gebaseerd op het opsluiten van lucht tussen dunne maar ijzersterke folielagen. Deze hebben speciale oppervlakken die maar weinig warmte uitstralen. Hierdoor worden woningen voorzien van uitstekende isolatie met ontzettend weinig materiaal. Weinig materiaal betekent lage energiekosten bij de productie, de installatie en bij het transport. Het resultaat: geen vrachtwagens voor de deur en een milieu impact die binnen enkele weken is gecompenseerd door de besparing op het energieverbruik. Op de tweede plaats komt Vlaswol omdat het een Bio-based materiaal is. Het spuiten van purschuim wordt afgeraden onder andere omdat deze isolatievorm niet circulair is. Het kleeft vast aan alle materialen waarop het wordt gespoten. Daardoor is het later moeilijk te scheiden in herbruikbare componenten zodat er een berg van materiaal ontstaat dat alleen maar gestort kan worden. Soms wordt purschuim nog geblazen met HFK. Dat wordt in het rapport onaanvaardbaar genoemd. Volgens Milieu Centraal duurt het namelijk 16 jaar voordat de klimaatschade die is aangericht, is gecompenseerd door de besparing op de CO2-uitstoot. Toch wordt ook deze isolatievorm nu nog gesubsidieerd met klimaatgeld.

Slachtoffers willen stop op subsidie purschuim

Om te voorkomen dat nog meer mensen ziek worden door het spuiten van purschuim in bestaande woningen, wil het Meldpunt PURslachtoffers dat deze isolatievorm niet langer gesubsidieerd wordt. Purschuim wordt ter plekke gemaakt van een aantal zeer giftige stoffen waaronder isocyanaat. Deze stof is al giftig in zeer kleine hoeveelheden die nauwelijks zijn te meten. Jarenlang is purschuim gespoten terwijl de bewoners gewoon in huis waren tijdens de werkzaamheden. Veel mensen hebben daardoor blijvend gezondheidsschade opgelopen. Bij purschuim worden misleidende namen gebruikt zoals Ecospray of Icynene-ecospray. Omdat de gezondheidsschade zich vaak later manifesteert, brengen veel mensen de klachten niet in relatie met de aangebrachte purschuim. Ook huisartsen weten hier nog veel te weinig van. Meer info hierover is te vinden op https://www.meldpuntpurslachtoffers.nl/2020/09/10/stop-subsidie-op-gespoten-pur-schuim.

Minder subsidie voor Bodemisolatie

Terwijl men € 11,- per m² subsidie krijgen voor vloerisolatie, is de subsidie voor Bodemisolatie slechts € 6,- per m². Vanwaar dit verschil? Volgens Milieu Centraal, het voorlichtingsorgaan van de overheid, bespaar je met een isolatielaag op de bodem (bodemisolatie) minder energie dan wanneer de isolatielaag direct tegen de vloer zit (vloerisolatie). De ruimte tussen de vloer en de isolatielaag op de bodem wordt in de winter immers afgekoeld door de ventilatie met buitenlucht en door de koude funderingsmuren. Dit nadelige effect wordt groter naarmate de kruipruimte dieper is. Volgens de SBVN, brancheorganisatie voor vloerisolatiebedrijven werkt bodemisolatie soms zelfs averechts. De kruipruimtebodem neemt namelijk in de zomer warmte op en staat die in de winter weer af aan de kruipruimte. Deze positieve warmtestroom uit de bodem beperkt zo het warmteverlies van de vloer. Een isolatielaag op de bodem blokkeert deze positieve warmtestroom waardoor de funderingsmuren kouder worden en de vloer meer warmte gaat verliezen. Meer informatie op https://sbvn.org/bodemisolatie-werkt-soms-averechts/.