Laakse Tuinen in Vathorst: Levendige straten met groene voortuinen

0
2998
Laakse Tuinen in Vathorst: Levendige straten met groene voortuinen

Achter de schermen zijn de ontwikkelaars samen met hun architecten hard aan het werk om in de voor de zomer van 2019 de eerste projecten van Laakse Tuinen in verkoop te kunnen brengen. Wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen? En hoe komen de ontwerpen van de woningen tot stand?

Voordat de in totaal bijna 1000 woningen ontworpen kunnen worden, is een stedenbouwkundig plan nodig. In het stedenbouwkundig plan staan alle randvoorwaarden waaraan de ontwikkeling moet voldoen, zoals: water- en wegenstructuur, woningbouwprogramma, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, speelplekken, etc. Een ander belangrijk onderdeel van het plan is de beeldkwaliteit. Dat beschrijft wat het karakter en de sfeer van de wijk wordt, aan welke beeldkwaliteitsregels de woningbouw en de openbare ruimte moeten voldoen. Het beeld en de sfeer van Laakse Tuinen, de naam zegt het al, wordt bepaald door veel groen. De straatprofielen zijn zo opgezet dat bomen goed kunnen groeien. De ruime maat van de voortuinen nodigt bewoners uit om struiken, planten en bankjes toe te voegen. Wonen en leven aan de straat wordt zo realiteit!

Laakse Tuinen in Vathorst: Levendige straten met groene voortuinenIn Laakse Tuinen worden bijna 1.000 woningen gebouwd. Het is onmogelijk om deze woningen in één keer te ontwikkelen en daarom worden er deelplannen gemaakt. Het eerste deelplan omvat de noordrand, gelegen tussen de Laak en de Binnenlaak.
De ontwikkelaars selecteren een architect die past bij de gevraagde beeldkwaliteit. Dat is belangrijk omdat de woningen, gevels, én de woningplattegronden, de basis zijn voor de beoogde sfeer en uitstraling van de wijk. Als wonen en leven aan de straat een belangrijk uitgangspunt is, dan is bijvoorbeeld een berging en een gang aan de straatkant van de woning niet de juiste keus.

Bij alle stappen in het planproces is de stedenbouwer, die tevens de supervisor is van het plangebied, nauw betrokken. De eerste stap in de planontwikkeling is een verkaveling en een schetsontwerp. Na het schetsontwerp kan een Voorlopig Ontwerp gemaakt worden en vervolgens het Definitief Ontwerp. Het gaat dus van grof naar fijn, van schets naar een gedetailleerd beeld.

INRICHTINGSPLAN

Laakse Tuinen in Vathorst: Levendige straten met groene voortuinenOntwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) begeleidt bovenstaand proces in nauw overleg ook met andere belanghebbende partijen en zorgt voor afstemming met o.a. de gemeente, het Ingenieursbureau en het Waterschap. In diezelfde periode wordt het gebied bouwrijp gemaakt door OBV, zodat de verkochte woningen gebouwd ook gebouwd kunnen worden. De bouwwegen worden aangelegd, inclusief riolering, water en het elektriciteitsnet. Tevens stelt OBV dan het Inrichtingsplan op voor de openbare ruimte. Ook hierbij wordt van grof naar fijn gewerkt. Welk type bestrating wordt gekozen voor de trottoirs en voor de straten en lanen, welk type bomen, hoe worden de parkeervakken vormgegeven, waar komen inritten? Op dat soort vragen geeft het Inrichtingsplan antwoord.

VAN POLDER NAAR WOONWIJK

Laakse Tuinen in Vathorst: Levendige straten met groene voortuinenHet projectgebied Laakse Tuinen wordt aan de noordzijde begrenst door het water van de Laak dat uitkomt op het Randmeer. In het zuiden wordt het projectgebied begrensd door de Calveensewetering die uitkomt op de Eem. Oorspronkelijke gaat het om een poldergebied dat aangesloten is op het watersysteem van de Eem. Het stedenbouwkundig plan van Laakse Tuinen verandert een open agrarisch landschap in een woongebied. In deze nieuwe situatie wordt het gebied aangesloten op het watersysteem van de Laak. De Laak staat voor de vaarverbinding van Vathorst richting Bunschoten- Spakenburg en het Randmeer. Omdat het waterpeil van de Laak hoger ligt dan de Calveensewetering is het projectgebied onlangs opgehoogd. Voor het ophogen van de toekomstige wegen van Laakse Tuinen is gebruik gemaakt van 85.000 m3 zand uit Leusden. De toekomstige bouwpercelen zijn opgehoogd met 100.000 m3 grond die elders in Vathorst is vrijgekomen en tot voor kort werd opgeslagen in een gronddepot bij de Bergenboulevard. Nu deze grondwerkzaamheden bijna zijn afgerond, zijn de eerste contouren van Laakse Tuinen zichtbaar geworden.

BOUWRIJP MAKEN

Na de bouwvak is de aannemer gestart met het bouwrijp maken van Laakse Tuinen. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verleggen van een waterkering, het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel, het graven van watergangen en het aanleggen van bouwwegen. Door het verleggen van de waterkering kunnen de watergangen in Laakse Tuinen rechtstreeks op de Laak worden aangesloten. Verder wordt er 12 km aan riool gelegd. Eind 2020 zullen de eerste bewoners van Laakse Tuinen er gaan wonen en tot die tijd lijkt er weinig te gebeuren, maar achter de schermen is het toch een drukte van belang!

LAAKSE TUINEN

Voor meer informatie over Laakse Tuinen: www.laaksetuinen.nl. U bent ook welkom in het i-Centrum Vathorst, dat ook in het weekend is geopend. Veenslagen 2, 3825 TV Amersfoort. Telefoon: 033- 451 1012