Regeren is vooruitzien, maar kiezen ook!

0
2954
Profito - Regeren is vooruitzien, maar kiezen ook!

Wij Nederlanders zijn een flexibel volkje. Tenminste, dat vermoed ik, want anders kan het toch niet mogelijk zijn dat wij elk jaar een diarree aan fiscale en juridische wijzigingen over ons heen laten komen zonder al te veel protest. En dan heb ik het niet over zaken die volgend jaar € 10 hoger zijn, maar over zaken die ertoe doen. Over belastingheffing hebben velen nagedacht en is goed uitgedokterd op welke gronden wij een belasting mogen heffen. Daarbij is het belangrijk dat de overheid een betrouwbaar orgaan is. Maar komt het betrouwbaar over als je als overheid in 2001 de hele Wet inkomstenbelasting op zijn kop gooit en komt met een nieuw stelsel waar iedereen beter van zou worden en dat vervolgens elk jaar weer deels ongedaan maakt? En in het bijzonder bij het aantreden van een nieuw kabinet? Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de belasting over vermogen anders moest. Daarom kregen we de vermogensrendementsheffing, te weten 30% over 4% van de waarde van het vermogen. Die 4% was al een twistpunt, want er was geen bank te vinden waar je 4% rente kon krijgen. De hypotheekrente van een eigen huis werd in de loop der jaren beperkt om zoveel mogelijk aflossing van de hypotheekschuld te stimuleren. En als je daaraan voldeed, hoefde je geen eigenwoningforfait bij te tellen. Inmiddels lijken we van de regen in de drup beland.

In de toekomst moet belasting betaald gaan worden over het eigenwoningforfait, een forse kostenpost voor iedereen, nu aflossing van de hypotheek wettelijk verplicht is, maar zeker voor hen die (extra) hebben afgelost. De tarieven van de vermogensrendementsheffing zijn dit jaar verhoogd, waardoor fors meer belasting over vermogen moet worden betaald. Want, zo wordt geredeneerd, hoe hoger het vermogen, hoe hoger het tarief kan zijn omdat vaker zal worden belegd in aandelen en dat levert meer op. Maar de banken hebben helaas ook niet stil gezeten. Per kwartaal eisen zij hun deel: Beheerskosten (kosten die je moet betalen omdat je bij de bank beleggingen aanhoudt) die er niet om liegen. Alles bij elkaar voor sommigen een reden om vermogen in een BV te laten. En nu zijn de pijlen dus gericht op vermogen in een BV: het tarief voor inkomsten uit aandelen (dividenden dus) gaat de komende jaren omhoog van 25% nu naar 27,3% in 2020 tot 28,5% in 2021. Gelukkig maar, dat wij zo flexibel zijn. We passen indien mogelijk onze fiscale situatie optimaal aan.

Het kan aantrekkelijk zijn om dividend versneld uit te keren, om zo de aanmerkelijk belangheffing te minimaliseren. Maar het kan ertoe leiden dat meer vermogensrendementsheffing verschuldigd is. Timing speelt dus een rol. Daarnaast kan het aantrekkelijk blijven om toch af te lossen op de hypotheekschuld. Wat betekent dat voor u persoonlijk? Dat het verstandig kan zijn u goed te laten adviseren. Dat kan u veel geld besparen. En dan kan het zo maar zijn dat wij elkaar tegen komen.

Fotografie: iStockphoto