Nesselande Living editie 46 (december 2018)

HEALTH & WELLNESS Tekst: Patrick de Koning Fotografie: Maybelline Koense, e.a. NESSELANDE Living 20 Uw ogen zijn een kostbaar bezit. Toch blijkt uit diverse onderzoeken dat niet elke opticien het zo nauw neemt met uw ogen. Oogmetingen worden door de Consumentenbond in het novembernummer van de Consumentengids zelfs een ‘blinde gok’ genoemd en klachten worden gebagatelliseerd als ‘je moet eraan wennen’. Daarom besloot de redactie van Nesselande Living een bezoek te brengen aan De Hesse Optiek & Oogzorg om meer te weten te komen over waar we als consument bij de keuze voor een bril op moeten letten. IN MIJN OPTIEK… Transparantie en helderheid bij De Hesse Optiek & Oogzorg D e Hesse Optiek & Oogzorg is een unieke plek in Rotterdam waar de gezondheid van uw ogen even belangrijk is als de sterkte van uw brillenglazen. Het eindresultaat: comfortabel zicht. Met dit in het achterhoofd startte De Hesse Optiek & Oogzorg, een zelfstandige optiekzaak, in oktober 2016 met een nieuw concept: een oogzorg- en multifocaaladvies- centrum waar een multidisciplinair team van opticiens, multifocaalspecialisten, optome- tristen, keuringsartsen, oogartsen en een orthoptist als doel heeft de ooggezondheid en het kijkcomfort van de klant te bevor- deren. Transparantie en helderheid staan daarbij centraal. Multifocaalspecialist Aswin Rampersad, rot in het vak met tweeëntwintig jaar ervaring op zak, verwelkomt ons in de winkel en deelt zijn visie op de optiek. WAAROM IS EEN MULTIDISCIPLINAIR TEAM BELANGRIJK? “Er ontstaat veel verwarring wanneer verschil- lende adviezen worden gegeven door diverse oogspecialisten over de noodzaak van een bril. Het is niet altijd duidelijk of de klachten die iemand ervaart aan de bril liggen of aan de gezondheid van de ogen. Elke oogspecia- list heeft kennis over een bepaald aspect met betrekking tot de ogen. Ik ben dan ook van mening dat iedere specialist adviezen moet geven in zijn vakgebied. Zo versterken de adviezen elkaar juist, wat leidt tot het meest comfortabel zicht en een optimale verzorging van de ogen. Vergelijk een opticien bijvoor- beeld met een schoenenverkoper. Hij advi- seert je een mooi paar schoenen in de juiste maat. Een opticien doet dit ook. Een opticien richt zich op de optiek: monturen, brillenglazen en het controleren van de sterkte van gezonde ogen. Een optometrist, te vergelijken met een podotherapeut, richt zich op de oogzorg: HBO-opgeleid om de ogen te onderzoeken op oogafwijkingen, een behandeling hiervoor aan te bieden of door te verwijzen naar de huisarts, opticien, orthoptist of oogarts. Een optometrist is daarbij de schakel tussen de opticien en de oogarts. Wellicht overbodig om te benoemen: de oogarts is medisch specialist op het gebied van oogheelkunde. Wij hebben bewust gekozen om bij De Hesse Optiek & Oogzorg meerdere disciplines onder één dak samen te brengen. Zo kunnen wij klanten sneller en gerichter adviseren over comfortabel zicht, waar nodig met elkaar over- leggen en, in geval van oogklachten, hoeven we klanten niet direct door te sturen naar een ziekenhuis. Een soortgelijke beweging zie je

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg1NTg0